Title: Přímá demokracie v pojetí ČR
Other Titles: Direct democracy, the conception of Czech republic
Authors: Otradovec, Luboš
Advisor: Vostrá, Zuzana
Referee: Vokrojová, Renáta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8913
Keywords: přímá demokracie;petice;referendum;formy přímé demokracie
Keywords in different language: direct democracy;petition;referendum;forms of direct democracy
Abstract: Přímá demokracie představuje formu vlády, ve které se vůle lidu přímo přenáší do procesu politického rozhodování. V našich podmínkách se jedná pouze o doplněk zastupitelské demokracie. Jedná se však o doplněk, který je čím dál více využíván, a ke kterému se čím dál pozitivněji staví i někteří volení představitelé. V důsledku toho dochází k přijímání dalších prvků přímé demokracie do našeho právního řádu a také k jejich zkvalitňování. Přímá demokracie pak v našich podmínkách má nejen sloužit k přímému prosazování vůle lidu, ale také jako nástroj, který brání voleným zástupcům v přijímání rozhodnutí, která by byla v rozporu s názory a požadavky občanů. Cílem této práce je především podívat se na úpravu institutů přímé demokracie v podmínkách České Republiky. Práce však není zaměřena pouze na instituty přímé demokracie, které jsou již součástí našeho právního řádu, ale věnuje se i institutům přímé demokracie v jiných právních řádech. Dále by práce měla být věnována kladům a záporům přímé demokracie.
Abstract in different language: Direct democracy represents a form of government, in which the will of the people directly transmits to the political decision-making process. In our conditions it is merely a supplement to representative democracy. Though it?s a supplement more and more used, and to which an increasing number of elected representatives have a positive attitude. This fact leads to the adoption of more features of direct democracy into our legal system and improvement of the already existent features. Direct democracy in our conditions should then not only serve as a direct enforcement of the will of people, but also as an instrument, that prevents the elected representatives in accepting decisions, that are in contradiction to those of the people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prima demokracie v pojeti CR - Lubos_Otradovec.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Otradovec HO.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Otradovec VO.pdfPosudek oponenta práce301,06 kBAdobe PDFView/Open
Otradovec prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce354,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.