Název: Přímá demokracie v pojetí ČR
Další názvy: Direct democracy, the conception of Czech republic
Autoři: Otradovec, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Vostrá, Zuzana
Oponent: Vokrojová, Renáta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8913
Klíčová slova: přímá demokracie;petice;referendum;formy přímé demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: direct democracy;petition;referendum;forms of direct democracy
Abstrakt: Přímá demokracie představuje formu vlády, ve které se vůle lidu přímo přenáší do procesu politického rozhodování. V našich podmínkách se jedná pouze o doplněk zastupitelské demokracie. Jedná se však o doplněk, který je čím dál více využíván, a ke kterému se čím dál pozitivněji staví i někteří volení představitelé. V důsledku toho dochází k přijímání dalších prvků přímé demokracie do našeho právního řádu a také k jejich zkvalitňování. Přímá demokracie pak v našich podmínkách má nejen sloužit k přímému prosazování vůle lidu, ale také jako nástroj, který brání voleným zástupcům v přijímání rozhodnutí, která by byla v rozporu s názory a požadavky občanů. Cílem této práce je především podívat se na úpravu institutů přímé demokracie v podmínkách České Republiky. Práce však není zaměřena pouze na instituty přímé demokracie, které jsou již součástí našeho právního řádu, ale věnuje se i institutům přímé demokracie v jiných právních řádech. Dále by práce měla být věnována kladům a záporům přímé demokracie.
Abstrakt v dalším jazyce: Direct democracy represents a form of government, in which the will of the people directly transmits to the political decision-making process. In our conditions it is merely a supplement to representative democracy. Though it?s a supplement more and more used, and to which an increasing number of elected representatives have a positive attitude. This fact leads to the adoption of more features of direct democracy into our legal system and improvement of the already existent features. Direct democracy in our conditions should then not only serve as a direct enforcement of the will of people, but also as an instrument, that prevents the elected representatives in accepting decisions, that are in contradiction to those of the people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prima demokracie v pojeti CR - Lubos_Otradovec.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otradovec HO.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otradovec VO.pdfPosudek oponenta práce301,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otradovec prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce354,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8913

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.