Název: Mezinárodní smlouvy uzavírané Evropskou unií a jejich dopad na vnitrostátní právo členských zemí EU
Další názvy: International treaties concluded by the European Union and their impact on the national law of EU Member States
Autoři: Křenková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Tronečková, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8923
Klíčová slova: Evropská unie;vnější smlouvy;Unie pro středomoří;evropské právo
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;external contracts;Union for the Mediterranean;european law
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o mezinárodních smlouvách uzavíraných EU s nečlenskými státy EU. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá samotnými vnějšími smlouvami a druhá je zaměřena na vnější smlouvy uzavírané se středomořskými zeměmi. Cílem diplomové práce je shrnout a zhodnotit činnost EU v souvislosti s uzavírání vnějších smluv.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is dealing with international treaties concluded by EU and non-Member states of EU.The thesis consists of two parts. First part is description of international treaties commonly. Second part presents Association Agreement with third countries. The aim of my diploma thesis is to summarize and evaluate the activities of EU relating to international treaties between EU and the Mediterranean countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Hana Krenkova.pdfPlný text práce618,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krenkova FO.pdfPosudek vedoucího práce921,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krenkova TR.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krenkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce398,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8923

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.