Title: Mezinárodní smlouvy uzavírané Evropskou unií a jejich dopad na vnitrostátní právo členských zemí EU
Other Titles: International treaties concluded by the European Union and their impact on the national law of EU Member States
Authors: Křenková, Hana
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Tronečková, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8923
Keywords: Evropská unie;vnější smlouvy;Unie pro středomoří;evropské právo
Keywords in different language: European union;external contracts;Union for the Mediterranean;european law
Abstract: Diplomová práce pojednává o mezinárodních smlouvách uzavíraných EU s nečlenskými státy EU. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá samotnými vnějšími smlouvami a druhá je zaměřena na vnější smlouvy uzavírané se středomořskými zeměmi. Cílem diplomové práce je shrnout a zhodnotit činnost EU v souvislosti s uzavírání vnějších smluv.
Abstract in different language: The diploma thesis is dealing with international treaties concluded by EU and non-Member states of EU.The thesis consists of two parts. First part is description of international treaties commonly. Second part presents Association Agreement with third countries. The aim of my diploma thesis is to summarize and evaluate the activities of EU relating to international treaties between EU and the Mediterranean countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Hana Krenkova.pdfPlný text práce618,04 kBAdobe PDFView/Open
Krenkova FO.pdfPosudek vedoucího práce921,23 kBAdobe PDFView/Open
Krenkova TR.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Krenkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce398,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.