Title: Řízení před Ústavním soudem ČR
Other Titles: Proceedings before the Constitutional Court of the Czech republic
Authors: Němcová, Monika
Advisor: Pezl, Tomáš
Referee: Vostrá, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8924
Keywords: Česká republika;formy rozhodnutí;řízení před ústavním soudem;účastníci;ústavní soud;ústavní žaloba;ústavní stížnost;vykonavatelnost rozhodnutí;zahájení řízení;závaznost rozhodnutí;zrušení zákonů
Keywords in different language: Czech republic;form of decisions;proceedings before constitutional court;parties;constitutional court;constitutional complaint;constitutional beefs;enforcement of judgements;initiation;binding decision;repeal of laws
Abstract: Předmětem této práce na téma ?Řízení před Ústavním soudem ČR? bylo obecně charakterizovat Ústavní soud ČR, jeho kompetence a organizaci. Dále vymezit problematiku řízení před Ústavním soudem ČR z hlediska obecných ustanovení. Také nastínit způsoby jeho rozhodnutí a jejich vykonavatelnost a závaznost. Zejména pak analyzovat jednotlivé druhy řízení před Ústavním soudem a z něho vyplývající specifika řízení před ním.
Abstract in different language: The subject of this thesis " Proceedings before the Constitutional Court of the Republic" was generally characterized by the Constitutional Court , his competence and organization. Further define the issue of proceedings before the Constitutional Court of the Czech Republic in terms of general provisions. It also outlines the ways of its decisions and their enforcement and liability. In particular, it analyses different types of proceedings before the Constitutional Court and the resulting characteristics of the proceedings before it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MN_verze portal.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Nemcova PE.pdfPosudek vedoucího práce566,19 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova HO.pdfPosudek oponenta práce791,82 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce349,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.