Název: Řízení před Ústavním soudem ČR
Další názvy: Proceedings before the Constitutional Court of the Czech republic
Autoři: Němcová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Pezl, Tomáš
Oponent: Vostrá, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8924
Klíčová slova: Česká republika;formy rozhodnutí;řízení před ústavním soudem;účastníci;ústavní soud;ústavní žaloba;ústavní stížnost;vykonavatelnost rozhodnutí;zahájení řízení;závaznost rozhodnutí;zrušení zákonů
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;form of decisions;proceedings before constitutional court;parties;constitutional court;constitutional complaint;constitutional beefs;enforcement of judgements;initiation;binding decision;repeal of laws
Abstrakt: Předmětem této práce na téma ?Řízení před Ústavním soudem ČR? bylo obecně charakterizovat Ústavní soud ČR, jeho kompetence a organizaci. Dále vymezit problematiku řízení před Ústavním soudem ČR z hlediska obecných ustanovení. Také nastínit způsoby jeho rozhodnutí a jejich vykonavatelnost a závaznost. Zejména pak analyzovat jednotlivé druhy řízení před Ústavním soudem a z něho vyplývající specifika řízení před ním.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis " Proceedings before the Constitutional Court of the Republic" was generally characterized by the Constitutional Court , his competence and organization. Further define the issue of proceedings before the Constitutional Court of the Czech Republic in terms of general provisions. It also outlines the ways of its decisions and their enforcement and liability. In particular, it analyses different types of proceedings before the Constitutional Court and the resulting characteristics of the proceedings before it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MN_verze portal.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova PE.pdfPosudek vedoucího práce566,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova HO.pdfPosudek oponenta práce791,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce349,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.