Title: Role obhájce ve světle Listiny
Other Titles: The defender in the light of the Charter
Authors: Němečková, Tereza
Advisor: Pezl, Tomáš
Referee: Tomeš, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8932
Keywords: obhájce;obhajoba;etika
Keywords in different language: defender;advocacy;ethics
Abstract: Tato práce se zabývá obhajobou a jejími systémy v České republice. Je zaměřena převážně na postupy, jak pomoci s obhajobou nemajetným lidem. Velmi důležitou kapitolou této práce je pak také kapitola etiky.
Abstract in different language: This work is dedicated to advocacy and its systems in Czech republic. Substantially, it focuses on guidelines on appropriate defense of people with insufficient financial background. Another important section of the thesis is the chapter of ethics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Tereza Nemeckova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Nemeckova PE.pdfPosudek vedoucího práce568,29 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova TO.pdfPosudek oponenta práce606,79 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce341,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.