Title: Ochrana soukromí veřejně činných osob ve světle judikatury ESLP
Other Titles: Protection of the right to privacy of public officials in the light of ECHR case law
Authors: Tomanová, Sandra
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Pezl, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8940
Keywords: právo na soukromí;osoba veřejného zájmu;osoba veřejně činná;osoba veřejně známá;veřejný zájem;právo na svobodu projevu;ESLP;von Hannover v. Germany
Keywords in different language: right to privacy;person of public concern;public officials;public figures;public interest;freedom of expression;von Hannover v. Germany
Abstract: Jedním z cílů této diplomové práce je ukázat jisté podoby práva na soukromí ve vztahu k jejich specifickému nositeli - osobě veřejného zájmu, osobě veřejně činné nebo veřejně známé. Tyto osoby poutají zájem veřejnosti každým svým slovem, činem, vzhledem nebo chováním. Avšak vždy budou mít právo na soukromí stejné jako kdokoli jiný. Cílem této práce bylo mimo jiné ukázat i jedny z nejdůležitějších, nejzajímavějších či nejkontroverznějších rozhodnutí ESLP, která souvisí s ochranou soukromí veřejně činných nebo známých osob. Jedním z přelomových rozsudků v této oblasti se stal spor von Hannover v. Germany (No.1), kde ESLP konstatoval, že tisk plní úlohu "hlídacího psa v demokracii", tím že šíří informace a myšlenky ve veřejném zájmu.
Abstract in different language: One of the goals of this diploma thesis is to show some kinds of the right to privacy in relation to their specific holder - a person of public interest - public officials and public figures. These people attract public interest by their word, acts, appearance or ba their behavior, because they voluntary entered the public arena. However these people will always have same rights as anyone else. My goal in these diploma thesis was to show ones of the most important, interesting or controversial decisions of ECHR that relate to the protection of privacy of public figures or public officials. One of the landmark cases in this area was the case of von Hannover v. Germany (No.1), where the ECHR held that the press has the role of "watchdog in democratic society", which brings important ideas and information in the public interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SANDRA TOMANOVA_2013.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova FO.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova PE.pdfPosudek oponenta práce303,41 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce283,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.