Název: Ochrana soukromí veřejně činných osob ve světle judikatury ESLP
Další názvy: Protection of the right to privacy of public officials in the light of ECHR case law
Autoři: Tomanová, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Pezl, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8940
Klíčová slova: právo na soukromí;osoba veřejného zájmu;osoba veřejně činná;osoba veřejně známá;veřejný zájem;právo na svobodu projevu;ESLP;von Hannover v. Germany
Klíčová slova v dalším jazyce: right to privacy;person of public concern;public officials;public figures;public interest;freedom of expression;von Hannover v. Germany
Abstrakt: Jedním z cílů této diplomové práce je ukázat jisté podoby práva na soukromí ve vztahu k jejich specifickému nositeli - osobě veřejného zájmu, osobě veřejně činné nebo veřejně známé. Tyto osoby poutají zájem veřejnosti každým svým slovem, činem, vzhledem nebo chováním. Avšak vždy budou mít právo na soukromí stejné jako kdokoli jiný. Cílem této práce bylo mimo jiné ukázat i jedny z nejdůležitějších, nejzajímavějších či nejkontroverznějších rozhodnutí ESLP, která souvisí s ochranou soukromí veřejně činných nebo známých osob. Jedním z přelomových rozsudků v této oblasti se stal spor von Hannover v. Germany (No.1), kde ESLP konstatoval, že tisk plní úlohu "hlídacího psa v demokracii", tím že šíří informace a myšlenky ve veřejném zájmu.
Abstrakt v dalším jazyce: One of the goals of this diploma thesis is to show some kinds of the right to privacy in relation to their specific holder - a person of public interest - public officials and public figures. These people attract public interest by their word, acts, appearance or ba their behavior, because they voluntary entered the public arena. However these people will always have same rights as anyone else. My goal in these diploma thesis was to show ones of the most important, interesting or controversial decisions of ECHR that relate to the protection of privacy of public figures or public officials. One of the landmark cases in this area was the case of von Hannover v. Germany (No.1), where the ECHR held that the press has the role of "watchdog in democratic society", which brings important ideas and information in the public interest.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_SANDRA TOMANOVA_2013.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova FO.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova PE.pdfPosudek oponenta práce303,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce283,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.