Název: Historie a součastnost korálkování v Africe
Další názvy: History and present time of beading in Africa
Autoři: Brejníková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8949
Klíčová slova: typy korálků;africké kmeny a jednotlivé korálkové práce
Klíčová slova v dalším jazyce: types of beads;african tribes and each bead works
Abstrakt: Tato práce s názvem "Historie a současnost korálkování v Africe" obsahuje dvě části - část teoretickou a praktickou. V první části jsou objasněny teoretické pojmy související s korálkováním v Africe - např. typy korálků, africké kmeny a jednotlivé korálkové práce. Druhá část obsahuje praktické návrhy korálkových prací, které byly realizovány na základní škole.
Abstrakt v dalším jazyce: This work called "History and present time of beading in Africa" contains two parts - teoretical part and practical part. In first one are illustrated teoretical concepts related to beading in Africa - for example types of beads, african tribes and each bead works. The second one contains practical proposals of bead work, which were made in primary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce3,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejnikova posudek na DP.pdfPosudek vedoucího práce24,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejnikova - opon..pdfPosudek oponenta práce136,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejnikova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8949

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.