Název: Historie matic
Další názvy: History of matrices
Autoři: Špírková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8954
Klíčová slova: determinanty;matice;metoda fang čcheng;Arthur Cayley;James Joseph Sylvester;vlastnosti;aritmetické operace;využití
Klíčová slova v dalším jazyce: determinants;matrices;method fang čcheng;Arthur Cayley;James Joseph Sylvester;properties;arithmetic operations;use
Abstrakt: Ve své práci jsem se zabývala historií matic. Na začátku své práce jsem zkoumala historii determinantů, jejich základní využití, a významné matematiky, kteří k rozvoji determinantů přispěli. Poté jsem se začala věnovat stěžejnímu tématu, a to historii matic. Začala jsem prvními zmínkami o maticích až po jejich skutečný rozvoj. Nejprve jsem se zabývala samotnými zakladateli teorie matic. Zkoumala jsem život a díla Arthura Cayleyho a Jamese Josepha Sylvestera. V závěru své práce jsem uvedla základní vlastnosti matic s názornými příklady a praktické využití matic i v ostatních vědních disciplínách.
Abstrakt v dalším jazyce: My degree thesis deals with the history of matrices. At the beginning of my thesis I have explored the history of determinants, their basic use, and significant mathematicians who contributed to development of determinants. The following pages are dedicated to the cardinal topic - history of matrices. I have begun with the first mentions of matrices followed by the development thereof. At first I was concerned with the founders of the theory of matrices. I investigated the life and work of Arthur Cayley and James Joseph Sylvester. At the end of my degree thesis I presented the basic properties of matrices with illustrations and practical use of matrices in other disciplines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Spirkova_Ivana.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho DP - Spirkova.pdfPosudek vedoucího práce31,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Recenzni posudek diplomove prace Bc.-Spirkova.pdfPosudek oponenta práce44,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spirkova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce31,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8954

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.