Title: Historie matic
Other Titles: History of matrices
Authors: Špírková, Ivana
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8954
Keywords: determinanty;matice;metoda fang čcheng;Arthur Cayley;James Joseph Sylvester;vlastnosti;aritmetické operace;využití
Keywords in different language: determinants;matrices;method fang čcheng;Arthur Cayley;James Joseph Sylvester;properties;arithmetic operations;use
Abstract: Ve své práci jsem se zabývala historií matic. Na začátku své práce jsem zkoumala historii determinantů, jejich základní využití, a významné matematiky, kteří k rozvoji determinantů přispěli. Poté jsem se začala věnovat stěžejnímu tématu, a to historii matic. Začala jsem prvními zmínkami o maticích až po jejich skutečný rozvoj. Nejprve jsem se zabývala samotnými zakladateli teorie matic. Zkoumala jsem život a díla Arthura Cayleyho a Jamese Josepha Sylvestera. V závěru své práce jsem uvedla základní vlastnosti matic s názornými příklady a praktické využití matic i v ostatních vědních disciplínách.
Abstract in different language: My degree thesis deals with the history of matrices. At the beginning of my thesis I have explored the history of determinants, their basic use, and significant mathematicians who contributed to development of determinants. The following pages are dedicated to the cardinal topic - history of matrices. I have begun with the first mentions of matrices followed by the development thereof. At first I was concerned with the founders of the theory of matrices. I investigated the life and work of Arthur Cayley and James Joseph Sylvester. At the end of my degree thesis I presented the basic properties of matrices with illustrations and practical use of matrices in other disciplines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spirkova_Ivana.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Spirkova.pdfPosudek vedoucího práce31,2 kBAdobe PDFView/Open
Recenzni posudek diplomove prace Bc.-Spirkova.pdfPosudek oponenta práce44,16 kBAdobe PDFView/Open
Spirkova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce31,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.