Title: Využití vybraných starých map při výuce geografie regionu Horažďovicko
Other Titles: Using of selected old maps for geography teaching of the Horažďovice region
Authors: Tauš, Pavel
Advisor: Čechurová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8965
Keywords: I.vojenské mapování;II.vojenské mapování;III.vojenské mapování;základní mapy středního měřítka ČR;ArcGIS;ORP Horažďovice;kurikulum
Keywords in different language: 1st military survey;2nd military survey;3rd military survey;basic maps medium scale ČR;ArcGIS;ORP Horažďovice;cuticular
Abstract: Cílem této diplomové práce je analyzovat změny krajiny za pomoci komparace mapových prvků map I.,II. a III. vojenské mapování a základních map středního měřítka ČR. V první části práce jsou popsané důvody vzniku starých map. Ve druhé části je analýza kurikulárních dokumentů pro vhodné začlenění následného projektu ve výuce geografie místního regionu.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze changes in the landscape through comparison map features maps first, second and third military survey and basic maps medium scale ČR. In the first part, the reasons for origins of old maps are described. In the second part, I have analysed cuticular documents for suitable incorporation of the consecutive project in the regional geography learning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti vybranych starych map pri vyuce geografie regionu Horazdovicko.pdfPlný text práce37,32 MBAdobe PDFView/Open
taus v.pdfPosudek vedoucího práce772,56 kBAdobe PDFView/Open
taus o.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
taus.pdfPrůběh obhajoby práce164,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.