Název: Využití vybraných starých map při výuce geografie regionu Horažďovicko
Další názvy: Using of selected old maps for geography teaching of the Horažďovice region
Autoři: Tauš, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8965
Klíčová slova: I.vojenské mapování;II.vojenské mapování;III.vojenské mapování;základní mapy středního měřítka ČR;ArcGIS;ORP Horažďovice;kurikulum
Klíčová slova v dalším jazyce: 1st military survey;2nd military survey;3rd military survey;basic maps medium scale ČR;ArcGIS;ORP Horažďovice;cuticular
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analyzovat změny krajiny za pomoci komparace mapových prvků map I.,II. a III. vojenské mapování a základních map středního měřítka ČR. V první části práce jsou popsané důvody vzniku starých map. Ve druhé části je analýza kurikulárních dokumentů pro vhodné začlenění následného projektu ve výuce geografie místního regionu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to analyze changes in the landscape through comparison map features maps first, second and third military survey and basic maps medium scale ČR. In the first part, the reasons for origins of old maps are described. In the second part, I have analysed cuticular documents for suitable incorporation of the consecutive project in the regional geography learning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti vybranych starych map pri vyuce geografie regionu Horazdovicko.pdfPlný text práce37,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
taus v.pdfPosudek vedoucího práce772,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
taus o.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
taus.pdfPrůběh obhajoby práce164,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8965

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.