Název: Hodnocení polohové přesnosti vybraných starých map (druhá polovina sedmnáctého století)
Další názvy: Positional accuracy evaluation of selected old maps that were made in the second half of the seventeenth century
Autoři: Štičková, Romana
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8967
Klíčová slova: kartografie;Visscherova mapa;Seutterova mapa;Janssoniova mapa;stará mapa;obsah mapy;jazyk mapy;přesnost mapy;měřítko mapy;České království
Klíčová slova v dalším jazyce: cartography;map by Visscher;map by Seutter;map by Janssonius;old map;map content;map language;map accuracy;map scale;Kingdom of Bohemia
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením polohové přesnosti a posouzením obsahu a jazyka starých map. Více prostoru je věnováno vymezení hodnoty číselného měřítka těchto map. Některé charakteristiky map jsou vizualizovány pomocí software MapAnalyst a ArcGIS. Pro účel této práce jsou vybrány tři mapy Království českého, konkrétně: Visscherova, Seutterova a Janssoniova. Tyto mapy jsou mezi sebou porovnány. Diplomová práce je zaměřena především na praktické řešení dané problematiky. Přináší původní poznatky o mapách, které dosud nebyly zkoumány.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the evaluation of positional accuracy and it reviews the content and language of old maps. Main part of this thesis is focused on determination of the value of numeric scales of these maps. Some of their characteristics are visualized by software as MapAnalyst and ArcGIS. Three maps of the Czech Kingdom were chosen for these purposes, concretely maps made by Visscher, Seutter and Janssonius. These three maps are compared with each other. This thesis is primarily focused on the practical solutions and it publishes new findings about these maps that have not been published by anyone before.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stickova_DP_hodnoceni_polohove_presnosti.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stickova v.pdfPosudek vedoucího práce597,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stickova o.pdfPosudek oponenta práce792,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stickova.pdfPrůběh obhajoby práce136,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8967

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.