Název: Standardy v perioperační péči
Další názvy: Standards in perioperative care
Autoři: Popílková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Wichsová, Jana
Oponent: Müllerová, Nina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8984
Klíčová slova: akreditace;audit;operační sál;perioperační péče;perioperační sestra;standard
Klíčová slova v dalším jazyce: accreditation;audit;operating theatre;perioperative care;perioperative nurse;standard
Abstrakt: Práce je věnována problematice perioperační péče a její standardizaci. Je zaměřena na význam standardů v perioperační péči a jejich používání v praxi. Dále hodnotí subjektivní názory perioperačních sester na přínos standardizace do ošetřovatelské perioperační péče.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesisis devoted to problems of perioperative care and its standardization. It focuses on the importance of standards in perioperative care and thein use in practice. Also evaluates the subjective opinions of perioperative nurses on contribution of standardization in perioperative care nursing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce6,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Popilkova_vedouce_DP.pdfPosudek vedoucího práce571,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Popilkova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce122,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Popilkova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce380,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8984

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.