Title: Standardy v perioperační péči
Other Titles: Standards in perioperative care
Authors: Popílková, Martina
Advisor: Wichsová, Jana
Referee: Müllerová, Nina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8984
Keywords: akreditace;audit;operační sál;perioperační péče;perioperační sestra;standard
Keywords in different language: accreditation;audit;operating theatre;perioperative care;perioperative nurse;standard
Abstract: Práce je věnována problematice perioperační péče a její standardizaci. Je zaměřena na význam standardů v perioperační péči a jejich používání v praxi. Dále hodnotí subjektivní názory perioperačních sester na přínos standardizace do ošetřovatelské perioperační péče.
Abstract in different language: Thesisis devoted to problems of perioperative care and its standardization. It focuses on the importance of standards in perioperative care and thein use in practice. Also evaluates the subjective opinions of perioperative nurses on contribution of standardization in perioperative care nursing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce6,41 MBAdobe PDFView/Open
Popilkova_vedouce_DP.pdfPosudek vedoucího práce571,35 kBAdobe PDFView/Open
Popilkova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce122,28 kBAdobe PDFView/Open
Popilkova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce380,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.