Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocurová, Mariecs
dc.contributor.authorBodanská, Kateřinacs
dc.date.accepted2013-05-20cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:25Z-
dc.date.available2011-06-18cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:25Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier46827cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9002-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zkoumáním kvality života klientů v Substitučním centru v Plzni. Teoretická část je zaměřena na problematiku užívání látek opioidového typu a na substituční léčbu jako specifický typ léčebné péče o osoby závislé na těchto látkách. Je zde také proveden hlubší popis realizace Substitučního programu v Plzni. Část práce je pak věnována problematice kvality života a možným souvislostem mezi kvalitou života, závislostí na látkách opioidového typu a substituční léčbou.Praktická část se zaměřuje na zkoumání kvality života klientů v tomto zařízení.cs
dc.format93 s., přílohy xii s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectzávislostcs
dc.subjectopioidycs
dc.subjectopiátycs
dc.subjectsubstituční léčbacs
dc.subjectmetadoncs
dc.subjectbuprenorfincs
dc.subjectkvalita životacs
dc.titleKvalita života klientů Substitučního centra v Plznics
dc.title.alternativeThe quality of life of clients in Substitution centre in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the examination of the quality of life of clients in Substitution Centre in Pilsen. The theoretical part is focused on the issue of the use of the opioidového type and on substitution treatment as a specific type of medical care for persons dependent on those substances. There is also a deeper description of substitution programme in Pilsen. Part of the work is devoted to issues of quality of life and possible links between quality of life, addiction to substances, opioidového type and substitution treatment.The practical part focuses on the examination of the quality of life of clients in this device.en
dc.subject.translateddrugsen
dc.subject.translatedaddictionen
dc.subject.translatedopioidsen
dc.subject.translatedopiatesen
dc.subject.translatedsubstitution treatmenten
dc.subject.translatedmethadoneen
dc.subject.translatedbuprenorphineen
dc.subject.translatedquality of lifeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bodanska Katerina pdf.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
bodanska VP.pdfPosudek vedoucího práce32,75 kBAdobe PDFView/Open
Bodanska OP.pdfPosudek oponenta práce26,38 kBAdobe PDFView/Open
bodanska O.pdfPrůběh obhajoby práce13,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.