Title: Analýza fungování organizací na podporu rodin s předčasně narozenými dětmi v České republice
Other Titles: Analysis of functioning of organizations that support families with premature born children in the Czech Republic
Authors: Křížová, Kateřina
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9011
Keywords: občanský sektor;nezisková organizace;předčasně narozený jedinec
Keywords in different language: civil sector;nonprofit organizations;individuals born prematurely
Abstract: Cílem BP je analyzovat fungování organizací, které se věnují problematice předčasného či vícečetného porodu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje pojmy občanský sektor, neziskové organizace a předčasně narozený jedinec. V praktické části je uvedena metodologie, průběh výzkumu a výsledky.
Abstract in different language: BP goal is to analyze the functioning of the organizations that deal with the problems of premature or multiple birth. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the concepts of civil sector, non-profit organizations and individuals born prematurely. In the practical part, the methodology and the research process and results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza fungovani organizaci na podporu rodin s predcasne narozenymi detmi v CR (Krizova).pdfPlný text práce978,78 kBAdobe PDFView/Open
Krizova VP.pdfPosudek vedoucího práce60,46 kBAdobe PDFView/Open
Krizova OP.pdfPosudek oponenta práce46,25 kBAdobe PDFView/Open
Krizova O.pdfPrůběh obhajoby práce16,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.