Název: Transformace v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě
Další názvy: Transformation in the home for people with disabilities in Stod
Autoři: Ludvíková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9013
Klíčová slova: mentální a kombinované postižení;domov pro osoby se zdravotním postižením;DOZP Stod;transformace pobytových sociálních služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: mental and combined disability;home for handicaped;DOZP Stod;transformation of residential social services
Abstrakt: Bakalářská práce je vypracována na téma: ?Transformace v DOZP Stod.? Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol. V první z těchto kapitol autorka popisuje výzkumný problém, aby případné čtenáře uvedla do dané problematiky. V dalších kapitolách se autorka zabývá cílovou skupinou, domovy pro osoby se zdravotním postižením, DOZP Stod a procesem transformace v DOZP Stod. V praktické části autorka vyhodnocuje rozhovor, analyzuje získaná data a shrnuje výsledky této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is elaborated on the theme: "Transformation in DOZP Stod." Thesis is divided into two parts, namely the theoretical and practical. The theoretical part is divided into five chapters. In the first of these chapters the author describes the research problem that any reader put into the issue. In the following chapters the author deals with the target group, homes for the handicaped, DOZP Stod and the process of transformation in DOZP Stod. In the practical part the author evaluates the interview, analyzes the data and summarizes the results of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Transformace v DOZP Stod (Ludvikova).pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ludvikova VP.pdfPosudek vedoucího práce20,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ludvikova OP.pdfPosudek oponenta práce20,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ludvikova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.