Title: Aplikace skupinového vyučování do výuky na střední škole
Other Titles: Group teaching application in high scholl education
Authors: Sůvová, Zdeňka
Advisor: Čábalová, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9024
Keywords: skupinové vyučování;spolupráce;komunikace;klíčové kompetence;kreativita;realizace;hodnocení
Keywords in different language: group instruction;cooperation;communication;core competencies;creativity;realisation;evaluation
Abstract: Bakalářská práce Aplikace skupinového vyučování do výuky na střední škole se zabývá skupinovým vyučováním v teorii a jeho realizací v praxi. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení podstaty skupinového vyučování, na jeho historický vývoj, poukazuje na klady a nedostatky skupinového vyučování, provádí srovnání kooperativního a skupinového vyučování a popisuje realizaci skupinového vyučování ve výuce. Praktická část se věnuje popisu aplikace skupinového vyučování s prvky kooperativního vyučování do výuky a posouzení jeho prospěšnosti žákyněmi.
Abstract in different language: The bachelor s thesis Application of group instruction in high school education deals with the group instruction both theoretically and practically, through realisation in schooling. In the theoretical part, the characteristics of group instruction, as well as its history, advantages and disadvantages, co-operative and group education comparisons, or description of school realisation are included. In the practical part, the thesis is focused on the practical application of group instruction with the elements of co-operative education in lessons, as well as the evaluation of its beneficial effects from students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(BAKALARKA SUVOVA ZDENKA).pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFView/Open
suvova VP.pdfPosudek vedoucího práce33,47 kBAdobe PDFView/Open
suvova OP.pdfPosudek oponenta práce44,36 kBAdobe PDFView/Open
suvova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.