Název: Aplikace skupinového vyučování do výuky na střední škole
Další názvy: Group teaching application in high scholl education
Autoři: Sůvová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Čábalová, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9024
Klíčová slova: skupinové vyučování;spolupráce;komunikace;klíčové kompetence;kreativita;realizace;hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: group instruction;cooperation;communication;core competencies;creativity;realisation;evaluation
Abstrakt: Bakalářská práce Aplikace skupinového vyučování do výuky na střední škole se zabývá skupinovým vyučováním v teorii a jeho realizací v praxi. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení podstaty skupinového vyučování, na jeho historický vývoj, poukazuje na klady a nedostatky skupinového vyučování, provádí srovnání kooperativního a skupinového vyučování a popisuje realizaci skupinového vyučování ve výuce. Praktická část se věnuje popisu aplikace skupinového vyučování s prvky kooperativního vyučování do výuky a posouzení jeho prospěšnosti žákyněmi.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor s thesis Application of group instruction in high school education deals with the group instruction both theoretically and practically, through realisation in schooling. In the theoretical part, the characteristics of group instruction, as well as its history, advantages and disadvantages, co-operative and group education comparisons, or description of school realisation are included. In the practical part, the thesis is focused on the practical application of group instruction with the elements of co-operative education in lessons, as well as the evaluation of its beneficial effects from students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(BAKALARKA SUVOVA ZDENKA).pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
suvova VP.pdfPosudek vedoucího práce33,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
suvova OP.pdfPosudek oponenta práce44,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
suvova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9024

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.