Title: Lesní mateřské školy (LMŠ) - alternativní způsob předškolního vzdělávání v České republice
Other Titles: Forest kindergarten - alternative form of preschool education in the Czech republic
Authors: Morávková, Martina
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9025
Keywords: lesní mateřské školy;lesní pedagogika;flow učení;Josef Cornell;waldorfská pedagogika;montessori;stravování dětí;vybavení a oblečení dětí
Keywords in different language: forest kindergarten;forest pedagogy;flow teaching;Josef Cornell;waldorf pedagogy;montessori;diets of children;equipment and clothing children
Abstract: Cílem práce je přiblížit lesní pedagogiku a koncepci lesních mateřských škol jako alternativu předškolního vzdělávání. Práce bude doplněna o soupis lesních mateřských škol v České republice. Autorka bude při řešení spolupracovat s vybranými lesními mateřskými školami v České republice. Součástí práce bude i výzkum zaměřený na učitele lesních mateřských škol a učitele běžných mateřských škol.
Abstract in different language: The aim of this work is to bring closer the forest pedagogy and the philosophy of forest kindergartens as an alternative to preschool education. The work will be completed with a list of forest kindergartens in the Czech Republic. The author will cooperate with a representative sample of forest kindergartens in the Czech Republic. A research into the attitudes of forest kindergarten teachers as well as common kindergarten teachers will be included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LESNI MATERSKE SKOLY (LMS) - ALTERNATIVNI ZPUSOB PREDSKOLNIHO VZDELAVANI V CESKE REPUBLICE.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Moravkova VP.pdfPosudek vedoucího práce22,71 kBAdobe PDFView/Open
Moravkova OP.pdfPosudek oponenta práce40,04 kBAdobe PDFView/Open
Moravkova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.