Název: Lesní mateřské školy (LMŠ) - alternativní způsob předškolního vzdělávání v České republice
Další názvy: Forest kindergarten - alternative form of preschool education in the Czech republic
Autoři: Morávková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Podroužek, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9025
Klíčová slova: lesní mateřské školy;lesní pedagogika;flow učení;Josef Cornell;waldorfská pedagogika;montessori;stravování dětí;vybavení a oblečení dětí
Klíčová slova v dalším jazyce: forest kindergarten;forest pedagogy;flow teaching;Josef Cornell;waldorf pedagogy;montessori;diets of children;equipment and clothing children
Abstrakt: Cílem práce je přiblížit lesní pedagogiku a koncepci lesních mateřských škol jako alternativu předškolního vzdělávání. Práce bude doplněna o soupis lesních mateřských škol v České republice. Autorka bude při řešení spolupracovat s vybranými lesními mateřskými školami v České republice. Součástí práce bude i výzkum zaměřený na učitele lesních mateřských škol a učitele běžných mateřských škol.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to bring closer the forest pedagogy and the philosophy of forest kindergartens as an alternative to preschool education. The work will be completed with a list of forest kindergartens in the Czech Republic. The author will cooperate with a representative sample of forest kindergartens in the Czech Republic. A research into the attitudes of forest kindergarten teachers as well as common kindergarten teachers will be included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
LESNI MATERSKE SKOLY (LMS) - ALTERNATIVNI ZPUSOB PREDSKOLNIHO VZDELAVANI V CESKE REPUBLICE.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravkova VP.pdfPosudek vedoucího práce22,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravkova OP.pdfPosudek oponenta práce40,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravkova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9025

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.