Title: Dopady Sociální reformy I. na činnost Úřadu práce v Plzni
Other Titles: Impacts of Social reform I. to the activity of Job centre in Pilsen
Authors: Králová, Lucie
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9026
Keywords: Úřad práce ČR;sociální zabezpečení;sociální událost;reforma
Keywords in different language: Employment department CR;social security;social event;reform
Abstract: Bakalářská práce je vypracovaná na téma ?Dopady Sociální reformy I. na činnost Úřadu práce v Plzni?. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je tvořena čtyřmi kapitolami, ve kterých se autorka zabývá sociálním zabezpečením, sociálními událostmi, hlavními institucemi sociálního zabezpečení v České republice a Sociální reformou I. Praktická část definuje teoretické poznatky k realizaci výzkumu, analyzuje získaná data a shrnuje závěrečné výsledky práce.
Abstract in different language: The thesis is elaborated on the theme ?Impacts of Social reform I. to the activity of Job Centre in Pilsen?. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of four chapters in which the author deals with social security, social events, the main social security institutions in the Czech Republic and Social Reform I. The practical section defines the theoretical knowledge to implement the research, analyze the data and summaries the final results of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dopady socialni reformy I. na cinnosti Uradu prace v Plzni (Kralova).pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Kralova VP.pdfPosudek vedoucího práce22,17 kBAdobe PDFView/Open
Kralova OP.pdfPosudek oponenta práce42,48 kBAdobe PDFView/Open
kralova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.