Název: Dopady Sociální reformy I. na činnost Úřadu práce v Plzni
Další názvy: Impacts of Social reform I. to the activity of Job centre in Pilsen
Autoři: Králová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9026
Klíčová slova: Úřad práce ČR;sociální zabezpečení;sociální událost;reforma
Klíčová slova v dalším jazyce: Employment department CR;social security;social event;reform
Abstrakt: Bakalářská práce je vypracovaná na téma ?Dopady Sociální reformy I. na činnost Úřadu práce v Plzni?. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je tvořena čtyřmi kapitolami, ve kterých se autorka zabývá sociálním zabezpečením, sociálními událostmi, hlavními institucemi sociálního zabezpečení v České republice a Sociální reformou I. Praktická část definuje teoretické poznatky k realizaci výzkumu, analyzuje získaná data a shrnuje závěrečné výsledky práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is elaborated on the theme ?Impacts of Social reform I. to the activity of Job Centre in Pilsen?. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of four chapters in which the author deals with social security, social events, the main social security institutions in the Czech Republic and Social Reform I. The practical section defines the theoretical knowledge to implement the research, analyze the data and summaries the final results of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dopady socialni reformy I. na cinnosti Uradu prace v Plzni (Kralova).pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova VP.pdfPosudek vedoucího práce22,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova OP.pdfPosudek oponenta práce42,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kralova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9026

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.