Název: Internet jako prostředek výuky cizích jazyků
Další názvy: The internet as a medium of language teaching
Autoři: Šlosrová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Heinrich, Dietmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9034
Klíčová slova: internet;média;e-learning;výukový software;chat;Skype;email;učební obsah;učení;internetová komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;media;e-learning;chat;Skype;email;learning content;foreign language;internet communication
Abstrakt: Die folgende Arbeit setzt sich zum Ziel Möglichkeiten der Internetanwendung im Fremdsprachenunterricht aufzuzeigen. Dabei werden drei Ebenen berücksichtigt und zwar Lernsoftware, Webseiten mit dem Lerninhalt und Internetkommunikation. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen ? der praktischen und der theoretischen.
Abstrakt v dalším jazyce: The following work is aimed to show possibilities of Internet use in language teaching. Three parts are considered: educational software, websites with the learning content, and Internet communication. The work consists of two parts - the practical and the theoretical
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SlosrovaBP.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slosrova_vp.pdfPosudek vedoucího práce382,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slosrova_op.pdfPosudek oponenta práce212,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slosrova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce121,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9034

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.