Title: Merkmale der Frauensprache
Other Titles: Characteristics of women language
Authors: Příhodová, Kristýna
Advisor: Menclová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9038
Keywords: Ženský jazyk;znaky ženského jazyka;feministická lingvistika;sexismus;gender;ženské a mužské časopisy
Keywords in different language: Women´s talk;signs of women´s language;feministic linguistics;sexism;gender;women´s and men´s magazines
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o "znacích ženského jazyka". Práce se zabývá myšlenkou feministické lingvistiky a poukazuje na rozdíly žen a můžu v jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí, do části teoretické a do části praktické. V teoretické části jsou vysvětleny jevy, které objasňují fenomén "ženského jazyka" a jsou navrhnuta řešení, která by měla zabránit diskriminaci žen v projevu. V praktické části jsou zkoumány německé časopisy, konkrétně časopis pro ženy Brigitte a časopis pro muže Men´s Health. Z časopisů jsou vybrány tři společné okruhy (móda, fitness, zdraví). Z těchto okruhů jsou vybrány články, na které jsou aplikovány gramatické jevy. Na konci této práce jsou zhodnoceny výsledky výzkumu.
Abstract in different language: This undergraduate thesis deals with "signs of women´s language". This is supported by a theory of feministic linguistics, and it points out the differences between men´s and women´s talk. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first part describes the features connected to the women´s language phenomenon. It also describes various disciplines intertwined with this field of study. Moreover, this part contains some proposed solutions to stop discrimination of women in a communication. The practical part examines German magazines, particularly women´s magazine Brigitte, and men´s magazine Men´s Health. Three topics, that both magazines have in common, were selected (fashion, fitness, health). The authoress of this thesis chose several articles out of these three topics to examine grammatical features of a language used in the articles. The results of the research are posted in the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Prihodova BP.pdfPlný text práce91,92 MBAdobe PDFView/Open
prihodova_vp.pdfPosudek vedoucího práce236,53 kBAdobe PDFView/Open
prihodova_op.pdfPosudek oponenta práce277,8 kBAdobe PDFView/Open
prihodova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce126,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.