Název: Merkmale der Frauensprache
Další názvy: Characteristics of women language
Autoři: Příhodová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Menclová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9038
Klíčová slova: Ženský jazyk;znaky ženského jazyka;feministická lingvistika;sexismus;gender;ženské a mužské časopisy
Klíčová slova v dalším jazyce: Women´s talk;signs of women´s language;feministic linguistics;sexism;gender;women´s and men´s magazines
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o "znacích ženského jazyka". Práce se zabývá myšlenkou feministické lingvistiky a poukazuje na rozdíly žen a můžu v jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí, do části teoretické a do části praktické. V teoretické části jsou vysvětleny jevy, které objasňují fenomén "ženského jazyka" a jsou navrhnuta řešení, která by měla zabránit diskriminaci žen v projevu. V praktické části jsou zkoumány německé časopisy, konkrétně časopis pro ženy Brigitte a časopis pro muže Men´s Health. Z časopisů jsou vybrány tři společné okruhy (móda, fitness, zdraví). Z těchto okruhů jsou vybrány články, na které jsou aplikovány gramatické jevy. Na konci této práce jsou zhodnoceny výsledky výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis deals with "signs of women´s language". This is supported by a theory of feministic linguistics, and it points out the differences between men´s and women´s talk. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first part describes the features connected to the women´s language phenomenon. It also describes various disciplines intertwined with this field of study. Moreover, this part contains some proposed solutions to stop discrimination of women in a communication. The practical part examines German magazines, particularly women´s magazine Brigitte, and men´s magazine Men´s Health. Three topics, that both magazines have in common, were selected (fashion, fitness, health). The authoress of this thesis chose several articles out of these three topics to examine grammatical features of a language used in the articles. The results of the research are posted in the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kristyna Prihodova BP.pdfPlný text práce91,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prihodova_vp.pdfPosudek vedoucího práce236,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prihodova_op.pdfPosudek oponenta práce277,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prihodova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce126,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9038

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.