Název: SMART Technoligies ve výuce němčiny
Další názvy: SMART Technologies in Germanteaching
Autoři: Künstnerová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9045
Klíčová slova: multimedia ve výuce;interaktivní výuka;SMART Technologies;SMART Response;test;hlasování;zpětná vazba
Klíčová slova v dalším jazyce: multimedia in teaching;interactive teaching;SMART Technologies;SMART Response;test;response;feedback
Abstrakt: Tato práce stručně popisuje jednotlivé nejpoužívanější produkty společnosti SMART Technologies, včetně potřebného software. Praktická část se zaobírá hlasovacím systémem SMART Response. Tato část obsahuje dotazníkové šetření zjišťující, jak je tento systém mezi učiteli Karlovarského kraje známý, a test, který byl vyzkoušen v praxi. V práci najdeme i názory učitelů, kteří využívají SMART Response v rámci německého jazyka, i studentů účastnících se testování.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis briefly describes the most commonly used SMART Technologies products, including the necessary software. The practical part focuses on the SMART Response voting system. This section contains a questionare survey showing how the system is known in region of Karlovy Vary among teachers and also contais the test that has been realized in practice. Moreover, personal opinions of the teachers using SMART Response within the German language teaching and students participating on testing can be found in the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kunstnerova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kunstnerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce204,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kunstnerova_op.pdfPosudek oponenta práce349,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kunstnerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce106,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9045

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.