Title: SMART Technoligies ve výuce němčiny
Other Titles: SMART Technologies in Germanteaching
Authors: Künstnerová, Simona
Advisor: Salcman, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9045
Keywords: multimedia ve výuce;interaktivní výuka;SMART Technologies;SMART Response;test;hlasování;zpětná vazba
Keywords in different language: multimedia in teaching;interactive teaching;SMART Technologies;SMART Response;test;response;feedback
Abstract: Tato práce stručně popisuje jednotlivé nejpoužívanější produkty společnosti SMART Technologies, včetně potřebného software. Praktická část se zaobírá hlasovacím systémem SMART Response. Tato část obsahuje dotazníkové šetření zjišťující, jak je tento systém mezi učiteli Karlovarského kraje známý, a test, který byl vyzkoušen v praxi. V práci najdeme i názory učitelů, kteří využívají SMART Response v rámci německého jazyka, i studentů účastnících se testování.
Abstract in different language: This thesis briefly describes the most commonly used SMART Technologies products, including the necessary software. The practical part focuses on the SMART Response voting system. This section contains a questionare survey showing how the system is known in region of Karlovy Vary among teachers and also contais the test that has been realized in practice. Moreover, personal opinions of the teachers using SMART Response within the German language teaching and students participating on testing can be found in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kunstnerova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
kunstnerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce204,33 kBAdobe PDFView/Open
kunstnerova_op.pdfPosudek oponenta práce349,71 kBAdobe PDFView/Open
kunstnerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce106,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.