Title: Román "Die dritte Kugel" od Lea Perutze: Analýza z hlediska sociální kritiky
Other Titles: Novel "Die dritte Kugel" by Leo Perutz: Analysis from the point of view of the social criticism
Authors: Volf, Pavel
Advisor: Tonsern, Clemens
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9048
Keywords: Leo Perutz;Židé;Rakousko;Die dritte Kugel;společenská kritika;literatura;Mexiko
Keywords in different language: Leo Perutz;Jews;Austria;novel;The third bullet;social criticism;literature;Mexico
Abstract: Na začátku mé práce jsem se zabýval osobností Lea Perutze. Leo Perutz byl rakouský spisovatel židovského původu, který patřil v letech 1918-1933 ke světově nejčtenějším spisovatelům německého jazyka. V bakalářské práci jsem popsal jeho zajímavý život, význam a díla. Dále jsem se zabýval jeho nejslavnějším románem Die dritte Kugel. Krátce jsem popsal obsah tohoto románu a rozdělení dle jednotlivých kapitol. Další částí této práce je shrnutí historie sociologie ve vztahu k literatuře a základní otázky, které se v analýze vyskytují. V poslední kapitole se zabývám sociální kritikou vybraných aspektů z románu Die dritte Kugel. Pro tento účel jsem si vybral španělské vojáky, ženy a čerta.
Abstract in different language: At the beginning of my work I was dealing with the character of Leo Perutz. Leo Perutz was an Austrian writer of Jewish origin. He was one of the most popular authors of his time and his novels were widely read between 1918 and 1933. I have described his inspiring life, his importance and his works in my bachelor dissertation.Furthermore, I have studied his most famous novel The Third Bullet. I have briefly described the content of the novel and broke down the content by the individual chapters. In another part of my work I concentrated on a subfield of the Sociology of Culture. This sub-item is called sociology of literature and I have concentrated on its history its basic analytical tools In the last chapter I have studied social critique of selected aspects of the novel The Third Bullet, for this purpose I have chosen the Spanish soldiers, the woman and the devil.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Volf Pavel.pdfPlný text práce327,61 kBAdobe PDFView/Open
volf_vp.pdfPosudek vedoucího práce414,39 kBAdobe PDFView/Open
volf_op.pdfPosudek oponenta práce217,35 kBAdobe PDFView/Open
volf_obh.pdfPrůběh obhajoby práce131,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.