Název: Berlínská zeď ve filmu "Prolomit zeď". Hledání stop pomocí filmové analýzy.
Další názvy: The Berliner Wall in the film "The Miracle of Berlin". Film analysis.
Autoři: Chavíková, Irena
Vedoucí práce/školitel: Tonsern, Clemens
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9049
Klíčová slova: Berlínská zeď;NDR;analýza filmu
Klíčová slova v dalším jazyce: Berliner wall;GDR;film analysis
Abstrakt: Práce shrnuje dějiny východního Berlína od roku 1945 se zaměřením na rok 1988 a 1989.Podkladem pro vypracování byl film "Das Wunder von Berlin" (česky: Prolomit zeď), který nám ukazuje východní Berlín před pádem zdi a názory a životy lidí z NDR, kteří mají rozdílný přístup k politickému systému v NDR.Práce porovnává film s realitou a hledá případné odchylky. Dále práce analyzuje hlavní postavu z filmu. Hlavní postava - Marco se v průběhu filmu mění a z odpůrce politického systému v NDR se stává jeho příznivec a ochránce.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is German history since 1945 with focus on the last years before the fall of the Berlin Wall. I compared the historical events from ?Das Wunder von Berlin? film and the reality. In the last chapter of the practical part I focused on the analysis of the main character in the film ? Marco. Marco is an important character in the film. At the beginning he opposes the DDR-system, while at the end, after he joins the army, he starts to understand and defend the DDR-system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor Arbeit.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chavikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce451,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chavikova_op.pdfPosudek oponenta práce200,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
chavikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce87,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9049

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.