Title: Berlínská zeď ve filmu "Prolomit zeď". Hledání stop pomocí filmové analýzy.
Other Titles: The Berliner Wall in the film "The Miracle of Berlin". Film analysis.
Authors: Chavíková, Irena
Advisor: Tonsern, Clemens
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9049
Keywords: Berlínská zeď;NDR;analýza filmu
Keywords in different language: Berliner wall;GDR;film analysis
Abstract: Práce shrnuje dějiny východního Berlína od roku 1945 se zaměřením na rok 1988 a 1989.Podkladem pro vypracování byl film "Das Wunder von Berlin" (česky: Prolomit zeď), který nám ukazuje východní Berlín před pádem zdi a názory a životy lidí z NDR, kteří mají rozdílný přístup k politickému systému v NDR.Práce porovnává film s realitou a hledá případné odchylky. Dále práce analyzuje hlavní postavu z filmu. Hlavní postava - Marco se v průběhu filmu mění a z odpůrce politického systému v NDR se stává jeho příznivec a ochránce.
Abstract in different language: The subject of this thesis is German history since 1945 with focus on the last years before the fall of the Berlin Wall. I compared the historical events from ?Das Wunder von Berlin? film and the reality. In the last chapter of the practical part I focused on the analysis of the main character in the film ? Marco. Marco is an important character in the film. At the beginning he opposes the DDR-system, while at the end, after he joins the army, he starts to understand and defend the DDR-system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Arbeit.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
chavikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce451,2 kBAdobe PDFView/Open
chavikova_op.pdfPosudek oponenta práce200,28 kBAdobe PDFView/Open
chavikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce87,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.