Název: Germanismy v češtině
Další názvy: German loanwords in Czech language
Autoři: Gerátová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Menclová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9055
Klíčová slova: přejímání slov;česko-německé vztahy;analýza knihy;germanismus
Klíčová slova v dalším jazyce: acceptance of words;czech-german relations;book analysis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přejatými slovy z němčiny v češtině. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis přejímání slov do německého a českého jazyka, které jsou dále srovnávány. Další část se zabývá vývojem českého jazyka v kontextu česko-německých vztahů s ohledem na politické události na přelomu 19. a 20. století. Praktickou část tvoří analýza knihy od Jaroslava Haška, která vznikla v daném období. Z knihy jsou vybrány a vysvětleny příslušné germanismy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis concerns Czech loanwords adopted from German. In consists of five chapters four of which are focused on theory as opposed to the last one which is practical. In this thesis is presented the manner in which the loanwords can be implemented in German and Czech languages. The two implementations of loanwords are compared. The last theoretical chapter concerns the developement of Czech language caused by political and social events at the turn of the 19th and 20th century. The practical part is an analysis of a book written by Hašek. The words borrowed from German are dwelled upon plenty of which the book contains.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KNJ) / Bachelor´s works (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - KLARA GERATOVA.pdfPlný text práce927,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
geratova_vp.pdfPosudek vedoucího práce506,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
geratova_op.pdfPosudek oponenta práce278,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
geratova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce93,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9055

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.