Title: Germanismy v češtině
Other Titles: German loanwords in Czech language
Authors: Gerátová, Klára
Advisor: Menclová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9055
Keywords: přejímání slov;česko-německé vztahy;analýza knihy;germanismus
Keywords in different language: acceptance of words;czech-german relations;book analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá přejatými slovy z němčiny v češtině. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis přejímání slov do německého a českého jazyka, které jsou dále srovnávány. Další část se zabývá vývojem českého jazyka v kontextu česko-německých vztahů s ohledem na politické události na přelomu 19. a 20. století. Praktickou část tvoří analýza knihy od Jaroslava Haška, která vznikla v daném období. Z knihy jsou vybrány a vysvětleny příslušné germanismy.
Abstract in different language: This bachelor thesis concerns Czech loanwords adopted from German. In consists of five chapters four of which are focused on theory as opposed to the last one which is practical. In this thesis is presented the manner in which the loanwords can be implemented in German and Czech languages. The two implementations of loanwords are compared. The last theoretical chapter concerns the developement of Czech language caused by political and social events at the turn of the 19th and 20th century. The practical part is an analysis of a book written by Hašek. The words borrowed from German are dwelled upon plenty of which the book contains.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - KLARA GERATOVA.pdfPlný text práce927,51 kBAdobe PDFView/Open
geratova_vp.pdfPosudek vedoucího práce506,09 kBAdobe PDFView/Open
geratova_op.pdfPosudek oponenta práce278,1 kBAdobe PDFView/Open
geratova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce93,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.