Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorHöppnerová, Věracs
dc.contributor.authorPulkrábková, Ivetacs
dc.date.accepted2013-08-27cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:47:49Z
dc.date.available2012-05-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:47:49Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-26cs
dc.identifier50771cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9057
dc.description.abstractBakalářská práce se jmenuje Metafory v oblasti politiky. Práce je zaměřena na oblast politiky v denní tisku. Práce se skládá ze dvou částí. V první části se nachází výklad pojmů metafora a politika. Dále je zde porovnání výkladu metafory a popis druhů a typů metafor z různé odborné literatury. Ve druhé části je popis analýzy, analyzovaných článků a vytýčení otázek. Dále se zde nachází vyexzerpované příklady dle jednotlivých kategorií. V závěru jsou zodpovězeny vytýčené otázky.cs
dc.format55s. (66 879 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isodecs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmetaforacs
dc.subjectpolitikacs
dc.subjectdenní tiskcs
dc.subjectanalýzacs
dc.titleMetafory v oblasti politikycs
dc.title.alternativeMetaphors in the area of politicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra německého jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis work is called Metaphors in politics. The work is focused on the politics in the daily press. The work consists of two parts. The first part is the interpretation of the terms metaphor and politics. There is also a comparison of the interpretation of metaphors and descriptions of species and types of metaphors from various bibliography. In the second part is a description of the analysis, analyzed articles and defining issues. There are also examples by category. At the end are questions answered.en
dc.subject.translatedmetaphoren
dc.subject.translatedpoliticsen
dc.subject.translateddaily pressen
dc.subject.translatedanalysisen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce977,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pulkrabkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce195,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pulkrabkova_op.pdfPosudek oponenta práce425,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pulkrabkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce93,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.