Title: Významné osobnosti v Karlovarském kraji
Other Titles: Important personalities in region Karlovy Vary
Authors: Drahotová, Monika
Advisor: Krbůšková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9059
Keywords: Karlovarský kraj;osobnosti;Johann Wolfgang Goethe;památky
Keywords in different language: Karlovy Vary region;personalities;Johann Wolfgang Goethe;sights
Abstract: Práce zpracovává významné německé osobnosti na území Karlovarského kraje, především J. W. Goetha. Rozebírá průběh jeho návštěv zde, navštívená místa a památky, věnované básníkovi. Praktická část zkoumá znalosti studentů středních škol v Karlovarském kraji o Goethovi a jeho návštěvách v tomto kraji.
Abstract in different language: This Thesis deals with visits of German important personalities in region Karlovy Vary, especially J. W. Goethe. It discusses the course of his visits here, visited places here and memories in this region. The practical part explores student´s knowledge about Goethe and his visits in region Karlovy Vary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Drahotova.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
drahotova_vp.pdfPosudek vedoucího práce235,3 kBAdobe PDFView/Open
drahotova_op.pdfPosudek oponenta práce169,52 kBAdobe PDFView/Open
drahotova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce100,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.