Název: Oblast Chodska a některé její významné osobnosti
Další názvy: Area Chodsko and some of its ipmortant personalities
Autoři: Hrušková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Krbůšková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9060
Klíčová slova: Chodsko;udržování lidových zvyků a tradic;chodská vesnice;zanechané dědictví Chodů
Klíčová slova v dalším jazyce: Chodsko;keeping of people's customs and traditions;chod villages;heritage left by Chods
Abstrakt: Diese Bachelorarbeit widmet sich dem Thema die Landeskunde des Chodenlandes und die Einhaltung der Volksbräuche und Traditionen im Chodenland. Das Hauptziel der Arbeit war sicherzustellen, ob man noch heute einige Bräuche und Traditionen einhält? Am Anfang der vorliegenden Arbeit werden das Chodenland (Kap.2), die chodischen Dörfer (Kap.3), die Nachlässe der Choden (Kap.4) und die Volksbräuche und die Traditionen im Chodenland (Kap. 5) beschrieben. Im Kapitel 6 wurde die Methodik der Arbeit voll beschrieben. Am Ende (Kap.6) der Arbeit kann man die Ergebnisse der ganzen Forschung feststellen und vergleichen. Bei der Analyse der Ergebnisse wurde die Hypothese aus der Einleitung (Kap.1) bewiesen. Im Chodenland halten viele Leute noch heute die Bräuche und Traditionen ein.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation work is dedicated to geography of Chodsko region and keeping of people's customs and traditions in this area. The main aim of this work was to find out if there are any customs and traditions been kept at all. The beggining of this work describes the Chodsko region (Chapter 2), its villages(Chapter 3), heritage left by Chods (Chapter 4) and customs and traditions in this region (Chapter 5). Chapter 6 describes the methods of this dissertation work. Lastly, the findings and conclusions are presented at the end (Chapter 6) where teh hypotesis made at the begging (Chapter 1)were verified. There are still a lot of people keeping lots of customs and traditions in the Chodsko region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hruskova_vp.pdfPosudek vedoucího práce272,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hruskova_op.pdfPosudek oponenta práce389,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hruskova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce107,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9060

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.