Název: Vodník jako pohádková bytost a téma dětské literatury
Další názvy: The waterman as a fairytale feature and the theme of children literature
Autoři: Kuldová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9061
Klíčová slova: pohádka;dětská literatura;vodník;pohádková postava
Klíčová slova v dalším jazyce: fairytale;children's literature;waterman;fairytale character
Abstrakt: Tata bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Na začátku teoretické práce je popsán historický vývoj pohádek, také jsou zmíněny charakteristické znaky pohádek, druhy pohádek a význam pohádek z psychologického hlediska. V následující kapitole jsou popsány vybrané pohádkové postavy. Nejvíce pozornosti je věnováno postavě vodníka. Práce představuje autory, kteří psali svá díla o vodnících. V praktické části jsou srovnávány 2 knihy o vodnících. První kniha je od českého autora, druhá od německého, který žil v České republice. Cílem tého práce je vyzkoumat, zda se německý autor inspiroval od českého autora. V závěru tého práce bylo stanoveno, že se německý autor inspiroval od českého autora v mnoha věcech.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor work is composed of two main parts ? the theoretical part and the practical part. In the beginning of the theoretical part the historical development of fairy tales is described along with the characteristic features of fairy tales, types of fairy tales and the importance of psychological point of view of fairy tales. In the following chapter the fairy tale characters chosen for the Bachelor work are described. The main focus of the Bachelor work is the character of the waterman. It introduces the authors who wrote books dealing with the character of waterman. In the practical part two books about watermen are compared. The first book is from a Czech author and the second from the German author who lived in the Czech Republic. The aim of the practical part was to research whether the German author was influenced by the Czech author and in what manner. The conclusion of the work is that the German author was inspired by the Czech author.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Petra Kuldova.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kuldova_vp.pdfPosudek vedoucího práce230,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kuldova_op.pdfPosudek oponenta práce433,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kuldova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce93,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9061

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.