Title: Vodník jako pohádková bytost a téma dětské literatury
Other Titles: The waterman as a fairytale feature and the theme of children literature
Authors: Kuldová, Petra
Advisor: Wagnerová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9061
Keywords: pohádka;dětská literatura;vodník;pohádková postava
Keywords in different language: fairytale;children's literature;waterman;fairytale character
Abstract: Tata bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Na začátku teoretické práce je popsán historický vývoj pohádek, také jsou zmíněny charakteristické znaky pohádek, druhy pohádek a význam pohádek z psychologického hlediska. V následující kapitole jsou popsány vybrané pohádkové postavy. Nejvíce pozornosti je věnováno postavě vodníka. Práce představuje autory, kteří psali svá díla o vodnících. V praktické části jsou srovnávány 2 knihy o vodnících. První kniha je od českého autora, druhá od německého, který žil v České republice. Cílem tého práce je vyzkoumat, zda se německý autor inspiroval od českého autora. V závěru tého práce bylo stanoveno, že se německý autor inspiroval od českého autora v mnoha věcech.
Abstract in different language: This Bachelor work is composed of two main parts ? the theoretical part and the practical part. In the beginning of the theoretical part the historical development of fairy tales is described along with the characteristic features of fairy tales, types of fairy tales and the importance of psychological point of view of fairy tales. In the following chapter the fairy tale characters chosen for the Bachelor work are described. The main focus of the Bachelor work is the character of the waterman. It introduces the authors who wrote books dealing with the character of waterman. In the practical part two books about watermen are compared. The first book is from a Czech author and the second from the German author who lived in the Czech Republic. The aim of the practical part was to research whether the German author was influenced by the Czech author and in what manner. The conclusion of the work is that the German author was inspired by the Czech author.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Petra Kuldova.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFView/Open
kuldova_vp.pdfPosudek vedoucího práce230,31 kBAdobe PDFView/Open
kuldova_op.pdfPosudek oponenta práce433,58 kBAdobe PDFView/Open
kuldova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce93,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.