Název: Kurzwörter in der deutschen Presse
Další názvy: Abbreviations in german press
Autoři: Kučera, Vít
Vedoucí práce/školitel: Menclová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9064
Klíčová slova: zkratka;slovotvorba
Klíčová slova v dalším jazyce: abbreviation;word formation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zkratkovými slovy a jejich tvorbou v německém jazyce. Práce byla zaměřena na typy zkratkových slov, jejich četnost a slovotvorbu. V první části práce nejsou popsána jen zkratková slova, ale také jsou doplněna o gramatiku, pravopis, jejich dělení a zvláštnosti v jejich tvorbě.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelors thesis deals with an acronyms and their formatiion in German language. The bachelors thesis is given to types of acronyms, their frequency and a word formation. In the first part bachelors thesis isnt define only acronyms, but grammar, orthography, their division and speciality too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KNJ) / Bachelor´s works (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KUCERA.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kucera_vp.pdfPosudek vedoucího práce443,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kucera_op.pdfPosudek oponenta práce268,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kucera_obh.pdfPrůběh obhajoby práce139,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9064

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.