Název: Syntaktische Strukturen in deutschen Printmedien
Další názvy: Syntactic structures in german print medias in advertising
Autoři: Plzáková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Voltrová, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9066
Klíčová slova: Syntaktické struktury;tištěná média;bulvání tisk;serózní tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: Syntactic structures;print medias;boulevart press;reputable press
Abstrakt: Tato bakalářská práce objasňuje pojem reklama, seznamuje s německými tištěnými médii. Hlavně se však zaměřuje na syntaktické struktury v reklamách u dvou tištěných médiích. Při vlastním porovnávání byl použit jak seriozní tisk, tak bulvár. Bylo zde pracováno s pojmem slovní hříčky, určovala se délka vět, forma vět a druhy vět. Všechny zjištěné údaje byly zaneseny do tabulek, zakresleny do grafů a následně vyhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis defines the term Advertising. It acquaints us with German Print Medias. Principally it is focused on syntactic structures in the Advertisement in two Print Medias. For the comparison, there was used a reputable press and a boulevard press, as well. Among others, the thesis describes the term punning, there was the length of sentences, form and class of sentences defined. All discovered facts were tabled, plotted on graphs and afterwards evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Andrea Plzakova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
plzakova_vp.pdfPosudek vedoucího práce276,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
plzakova_op.pdfPosudek oponenta práce223,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
plzakova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce92,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9066

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.