Title: Syntaktische Strukturen in deutschen Printmedien
Other Titles: Syntactic structures in german print medias in advertising
Authors: Plzáková, Andrea
Advisor: Voltrová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9066
Keywords: Syntaktické struktury;tištěná média;bulvání tisk;serózní tisk
Keywords in different language: Syntactic structures;print medias;boulevart press;reputable press
Abstract: Tato bakalářská práce objasňuje pojem reklama, seznamuje s německými tištěnými médii. Hlavně se však zaměřuje na syntaktické struktury v reklamách u dvou tištěných médiích. Při vlastním porovnávání byl použit jak seriozní tisk, tak bulvár. Bylo zde pracováno s pojmem slovní hříčky, určovala se délka vět, forma vět a druhy vět. Všechny zjištěné údaje byly zaneseny do tabulek, zakresleny do grafů a následně vyhodnoceny.
Abstract in different language: The Bachelor thesis defines the term Advertising. It acquaints us with German Print Medias. Principally it is focused on syntactic structures in the Advertisement in two Print Medias. For the comparison, there was used a reputable press and a boulevard press, as well. Among others, the thesis describes the term punning, there was the length of sentences, form and class of sentences defined. All discovered facts were tabled, plotted on graphs and afterwards evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrea Plzakova.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
plzakova_vp.pdfPosudek vedoucího práce276,62 kBAdobe PDFView/Open
plzakova_op.pdfPosudek oponenta práce223,45 kBAdobe PDFView/Open
plzakova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce92,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.