Název: Význam sentinelové uzliny a její zobrazení
Další názvy: The importance of sentinel node and its displays.
Autoři: Pangrácová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kott, Otto
Oponent: Malán, Alexander
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9098
Klíčová slova: lymfatický systém;sentinelová uzlina;nádor;metastázy;lymfoscintigrafie;barvení;zobrazování
Klíčová slova v dalším jazyce: lymphatic system;sentinel node;tumor;metastases;lymphoscintigraphy;dying;imaging
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Význam sentinelové uzliny a její zobrazení se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části popisuji anatomii, fyziologii a patofyziologii lymfatického systému. Dále se zabývám významem sentinelové uzliny a možnostmi jejího zobrazení. V praktické části uvádím v pěti kazuistikách vyšetření sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu a snažím se porovnat postup, výsledky a přínos metody v těchto případech.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis describes The importance of the sentinel node and its displays. It si composed of the theoretical and practical part. In the theoretical part, there is described the anatomy, physiology and pathophysiology of the lymphatic system. There is also shown the importance of the sentinel node and the options of its displays. In the practical part I state the examination of the sentinel node in five case reports of patients with breast cancer. I also try to compare the procedure, the results and benefits of the method in these cases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyznam sentinelove uzliny a jeji zobrazeni.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pangracova VP.jpgPosudek vedoucího práce390,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Pangracova OP.jpgPosudek oponenta práce338,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Pangracova.jpgPrůběh obhajoby práce341,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9098

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.