Title: Význam sentinelové uzliny a její zobrazení
Other Titles: The importance of sentinel node and its displays.
Authors: Pangrácová, Lucie
Advisor: Kott, Otto
Referee: Malán, Alexander
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9098
Keywords: lymfatický systém;sentinelová uzlina;nádor;metastázy;lymfoscintigrafie;barvení;zobrazování
Keywords in different language: lymphatic system;sentinel node;tumor;metastases;lymphoscintigraphy;dying;imaging
Abstract: Bakalářská práce na téma Význam sentinelové uzliny a její zobrazení se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části popisuji anatomii, fyziologii a patofyziologii lymfatického systému. Dále se zabývám významem sentinelové uzliny a možnostmi jejího zobrazení. V praktické části uvádím v pěti kazuistikách vyšetření sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu a snažím se porovnat postup, výsledky a přínos metody v těchto případech.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes The importance of the sentinel node and its displays. It si composed of the theoretical and practical part. In the theoretical part, there is described the anatomy, physiology and pathophysiology of the lymphatic system. There is also shown the importance of the sentinel node and the options of its displays. In the practical part I state the examination of the sentinel node in five case reports of patients with breast cancer. I also try to compare the procedure, the results and benefits of the method in these cases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznam sentinelove uzliny a jeji zobrazeni.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFView/Open
Pangracova VP.jpgPosudek vedoucího práce390,31 kBJPEGThumbnail
View/Open
Pangracova OP.jpgPosudek oponenta práce338,42 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Pangracova.jpgPrůběh obhajoby práce341,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.