Title: Zobrazování nádorů mozku na magnetické rezonanci
Other Titles: Magnetic resonance imaging of brain tumors
Authors: Tůma, Vojtěch
Advisor: Ferda, Jiří
Referee: Kott, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9101
Keywords: magnetická rezonance;nádor mozku
Keywords in different language: magnetic resonance imaging;brain tumor
Abstract: S objevem a medicínským využitím magnetické rezonance se otevřely nové obzory v diagnostice nejrůznějších onemocnění lidského těla. Magnetická rezonance mozku se v současné diagnostice nádorových onemocnění nezastupitelnou metodou, bez které si jejich léčbu ani nelze představit. Podává nám nové informace o onemocnění a spolu s ostatními diagnostickými metodami zaručuje komplexní přístup k léčbě nádorového onemocnění. S rozvojem techniky se objevují stále nové možnosti využití magnetické rezonance při diagnostice a léčbě novotvarů v mozku. Tato práce obsahuje v teoretické části popis anatomie mozku, problematiku nádorů mozku a technické principy a možnosti magnetické rezonance. V praktické části demonstruje význam vyšetření pacientů s nádorem mozku na magnetické rezonanci.
Abstract in different language: With the discovery of magnetic resonance imaging (MRI) and its use in medicine, new horizons in the diagnostics of various diseases of the human body have opened up. Brain MRI has become an irreplaceable method in the current diagnostics of cancer without which the treatment is hard to imagine. It gives us new information about the disease and assures a comprehensive approach to cancer treatment along with the other diagnostic methods. New possibilities of MRI use in the diagnosis and treatment of brain neoplasms still arise with the development of technology. This paper deals with the description of the brain anatomy, brain tumours issues, technical principles and the possibilities of MRI, in the theoretical part. While in the practical part it demonstrates the importance of the examination of patients with brain tumours using MRI.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_TUMA_2013.pdfPlný text práce10,51 MBAdobe PDFView/Open
Tuma VP.jpgPosudek vedoucího práce437,56 kBJPEGThumbnail
View/Open
Tuma OP.jpgPosudek oponenta práce291,46 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Tuma.jpgPrůběh obhajoby práce345,66 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.