Název: Zobrazování nádorů mozku na magnetické rezonanci
Další názvy: Magnetic resonance imaging of brain tumors
Autoři: Tůma, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Ferda, Jiří
Oponent: Kott, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9101
Klíčová slova: magnetická rezonance;nádor mozku
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic resonance imaging;brain tumor
Abstrakt: S objevem a medicínským využitím magnetické rezonance se otevřely nové obzory v diagnostice nejrůznějších onemocnění lidského těla. Magnetická rezonance mozku se v současné diagnostice nádorových onemocnění nezastupitelnou metodou, bez které si jejich léčbu ani nelze představit. Podává nám nové informace o onemocnění a spolu s ostatními diagnostickými metodami zaručuje komplexní přístup k léčbě nádorového onemocnění. S rozvojem techniky se objevují stále nové možnosti využití magnetické rezonance při diagnostice a léčbě novotvarů v mozku. Tato práce obsahuje v teoretické části popis anatomie mozku, problematiku nádorů mozku a technické principy a možnosti magnetické rezonance. V praktické části demonstruje význam vyšetření pacientů s nádorem mozku na magnetické rezonanci.
Abstrakt v dalším jazyce: With the discovery of magnetic resonance imaging (MRI) and its use in medicine, new horizons in the diagnostics of various diseases of the human body have opened up. Brain MRI has become an irreplaceable method in the current diagnostics of cancer without which the treatment is hard to imagine. It gives us new information about the disease and assures a comprehensive approach to cancer treatment along with the other diagnostic methods. New possibilities of MRI use in the diagnosis and treatment of brain neoplasms still arise with the development of technology. This paper deals with the description of the brain anatomy, brain tumours issues, technical principles and the possibilities of MRI, in the theoretical part. While in the practical part it demonstrates the importance of the examination of patients with brain tumours using MRI.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_TUMA_2013.pdfPlný text práce10,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tuma VP.jpgPosudek vedoucího práce437,56 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Tuma OP.jpgPosudek oponenta práce291,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Tuma.jpgPrůběh obhajoby práce345,66 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9101

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.