Název: Morfologie raka kamenáče v České republice
Další názvy: Morphology of stone crayfish in the Czech Republic
Autoři: Valdmanová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Vlach, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9138
Klíčová slova: rak kamenáč;Česká republika;morfologie;analýza;NCSS
Klíčová slova v dalším jazyce: stone crayfish;Czech republic;morphology;analysis;NCSS
Abstrakt: Výzkum probíhal v letech 2011 - 2012 na osmi lokalitách na území západních, středních a severních Čech. Celkem bylo odchyceno 283 jedinců, u nich byly změřeny plastické znaky, které byly následně analyzovány. Cílem práce bylo zjistit základní morfologické charakteristiky raka kamenáče na uvedených lokalitách na území ČR a pokusit se zjistit rozdíly morfologie raků na těchto populací na základě jejich původu. Odchyt byl proveden metodou ručního prohledávání, na úsecích dlouhých 100m a bylo prohledáváno nejméně 50 úkrytů. Všechny změřené hodnoty byly následně vyhodnocovány pomocí statistického balíku NCSS.
Abstrakt v dalším jazyce: The research was conducted in the years 2011 - 2012 at eight territory in the western, central and northern Bohemia. Total of 283 individuals were captured, they were measured plastic signs, which were subsequently analyzed. The objective of this work was to find the basic morphological characteristics Stone Crayfish on the territory in the Czech Republic and try to determine the differences in morphology of crayfish stocks on the basis of their origin. The capture was made by manual scan, the long stretches of 100m and has been searched at least 50 shelters. All measured values were then evaluated using the statistical package NCSS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Valdmanova Lucie - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VALDMANOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce482,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VALDMANOVA_O.pdfPosudek oponenta práce574,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
valdmanova p.pdfPrůběh obhajoby práce156,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9138

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.