Title: Morfologie raka kamenáče v České republice
Other Titles: Morphology of stone crayfish in the Czech Republic
Authors: Valdmanová, Lucie
Advisor: Vlach, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9138
Keywords: rak kamenáč;Česká republika;morfologie;analýza;NCSS
Keywords in different language: stone crayfish;Czech republic;morphology;analysis;NCSS
Abstract: Výzkum probíhal v letech 2011 - 2012 na osmi lokalitách na území západních, středních a severních Čech. Celkem bylo odchyceno 283 jedinců, u nich byly změřeny plastické znaky, které byly následně analyzovány. Cílem práce bylo zjistit základní morfologické charakteristiky raka kamenáče na uvedených lokalitách na území ČR a pokusit se zjistit rozdíly morfologie raků na těchto populací na základě jejich původu. Odchyt byl proveden metodou ručního prohledávání, na úsecích dlouhých 100m a bylo prohledáváno nejméně 50 úkrytů. Všechny změřené hodnoty byly následně vyhodnocovány pomocí statistického balíku NCSS.
Abstract in different language: The research was conducted in the years 2011 - 2012 at eight territory in the western, central and northern Bohemia. Total of 283 individuals were captured, they were measured plastic signs, which were subsequently analyzed. The objective of this work was to find the basic morphological characteristics Stone Crayfish on the territory in the Czech Republic and try to determine the differences in morphology of crayfish stocks on the basis of their origin. The capture was made by manual scan, the long stretches of 100m and has been searched at least 50 shelters. All measured values were then evaluated using the statistical package NCSS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valdmanova Lucie - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
VALDMANOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce482,98 kBAdobe PDFView/Open
VALDMANOVA_O.pdfPosudek oponenta práce574,09 kBAdobe PDFView/Open
valdmanova p.pdfPrůběh obhajoby práce156,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.