Title: Proměna témat v tvorbě George Sandové
Other Titles: La transformation de themes dans l'oeuvre de George Sand
Authors: Hofrichterová, Eva
Advisor: Fridrichová, Radka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9151
Keywords: George Sandová;autobiografie;literární dráha;společenský román;venkovský román;utopie;Jean Jacques Rousseau;proměna témat
Keywords in different language: George Sand;autobiographie;literary career;social roman;rural roman;utopie;Jean Jacques Rousseau;metamorphosis of themes
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o životě a díle francouzské spisovatelky George Sandové a o soudobých zastaralých společenských názorech, proti kterým tato literárně nadaná žena bojovala. Věnuje se také zde jejím myšlenkám, které ovlivnily její literární dílo a popisuje politické a společenské změny 19. století, které na ní zapůsobily.
Abstract in different language: Ce mémoire parle de la vie et de l'oeuvre de l'écrivain français George Sand et des opinions sociales démodées contre lesquelles la femme du talent littéraire combattait. Il y a des idées qui ont influencés par son oeuvre littéraire et qui décrit les changements politiques et sociaux dans le 19e siecle, la date ? laquelle elle a été impressionnée.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Promena temat v tvorbe George Sandove, Eva Hofrichterova.pdfPlný text práce888,8 kBAdobe PDFView/Open
Hofrichterova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce620,43 kBAdobe PDFView/Open
Hofrichterova oponentsky.pdfPosudek oponenta práce534,42 kBAdobe PDFView/Open
Hofrichterova PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce151,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.