Název: Proměna témat v tvorbě George Sandové
Další názvy: La transformation de themes dans l'oeuvre de George Sand
Autoři: Hofrichterová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Fridrichová, Radka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9151
Klíčová slova: George Sandová;autobiografie;literární dráha;společenský román;venkovský román;utopie;Jean Jacques Rousseau;proměna témat
Klíčová slova v dalším jazyce: George Sand;autobiographie;literary career;social roman;rural roman;utopie;Jean Jacques Rousseau;metamorphosis of themes
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o životě a díle francouzské spisovatelky George Sandové a o soudobých zastaralých společenských názorech, proti kterým tato literárně nadaná žena bojovala. Věnuje se také zde jejím myšlenkám, které ovlivnily její literární dílo a popisuje politické a společenské změny 19. století, které na ní zapůsobily.
Abstrakt v dalším jazyce: Ce mémoire parle de la vie et de l'oeuvre de l'écrivain français George Sand et des opinions sociales démodées contre lesquelles la femme du talent littéraire combattait. Il y a des idées qui ont influencés par son oeuvre littéraire et qui décrit les changements politiques et sociaux dans le 19e siecle, la date ? laquelle elle a été impressionnée.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Promena temat v tvorbe George Sandove, Eva Hofrichterova.pdfPlný text práce888,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofrichterova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce620,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofrichterova oponentsky.pdfPosudek oponenta práce534,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofrichterova PRUBEH.pdfPrůběh obhajoby práce151,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9151

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.