Název: Názvy barev ve francouzských frazeologismech a jejich české ekvivalenty
Další názvy: Names of Colours in French Idiomatic Expressions and their Czech Equivalents
Autoři: Cihlář, Marek
Vedoucí práce/školitel: Vondráček, Antonín
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9152
Klíčová slova: barvy;frazeologizmy;francouzština;charakteristika barev
Klíčová slova v dalším jazyce: colours;idiomatic expressions;french;character of colours
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá francouzskými frazeologizmy obsahujícími názvy barev a jejich českými ekvivalenty. Jejím cílem je analyzovat rozdíly mezi frazeologizmy obou jazyků. Excerpované příklady francouzských frazeologizmů byly v první části uvedeny podle jednotlivých barev, které obsahují. Tyto příklady byly v další části rozděleny do několika skupin podle míry ekvivalence k jejich českým protějškům. Analýza prokázala, že názvy barev se objevují ve frazeologizmech obou jazyků. Na porovnávaných příkladech bylo zjištěno, že velice často dochází ke shodě mezi frazeologizmy obou jazyků, ale na straně druhé také to, že existuje mnoho příkladů rozdílného tvoření, či užití rozdílné barvy.
Abstrakt v dalším jazyce: This final thesis deals with French idiomatic expressions which contain the names of the colours and their Czech equivalents. The aim of this thesis is to analyse the difference between French and Czech idiomatic expressions. In the first part of this thesis there are examples of French expressions and they are mentioned according to the colour which they contain. The same examples are in the second part divided into groups according to their Czech equivalents and according to how often they are used in the other language. The analysis discovered that the names of colours are in both Czech and French idiomatic expressions, in some examples the colours are used equally, but in other examples completely different colours were used in Czech (compared to French idioms).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nazvy barev ve francouzskych frazeologizmech a jejich ceske ekvivalenty.pdfPlný text práce222,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI CIHLAR.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Cihlar.pdfPosudek oponenta práce569,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Cihlar.pdfPrůběh obhajoby práce283,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.