Název: Problematika daňového řízení při správě spotřební daně
Další názvy: The issue of tax procedure in the administration of excise duty
Autoři: Cajthaml, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Nocar, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9160
Klíčová slova: nafta;líh;cigarety;daňové úniky;spotřební daň;celní správa
Klíčová slova v dalším jazyce: oil;spirit;cigarettes;tax evasion;excise;customs
Abstrakt: Práce je rozdělena do deseti kapitol. Zpočátku se zabývám obecnou charakteristikou spotřebních daní, strukturou a působností orgánů celní správy a jejich změn od 1. ledna 2013. V dalších kapitolách jsem se na daňové řízení společně s realizací výběru daní v praxi a porovnání výše spotřebních daní ve vybraných státech Evropské unie, konkrétně v Německu a v Itálii. V závěrečné části práce se zabývám především daňovými úniky a rozborem několika konkrétních případů s daňovými úniky spojenými, která se v minulosti na území České republiky odehrály.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is divided into ten chapters. Initially, I deal with the general characteristics of excise structure and competences of the customs administration and their changes from 1 January 2013. In subsequent chapters I to revenue management, together with the implementation of tax collection in practice and comparing the amount of excise taxes in selected countries of the European Union, particularly in Germany and Italy. In the final part I deal with tax evasion and analysis of several specific cases related to tax evasion, which in the past on the territory of the Czech Republic took place.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka STAG Cajthaml.pdfPlný text práce794,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.pr. Cajthaml.pdfPosudek vedoucího práce44,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.pos Cajthaml.pdfPosudek oponenta práce48,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Cajthaml.pdfPrůběh obhajoby práce46,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9160

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.