Název: Finančně právní aspekty podnikání na kapitálovém trhu z hlediska subjektů
Další názvy: Financial law in capital markets enterpreneurship from the perspective of legal entities
Autoři: Drahovzal, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Školout, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9161
Klíčová slova: finanční trh;kapitálový trh;nástroj;organizátor regulovaného trhu;obchodník s cennými papíry;investiční zprostředkovatel;Česká národní banka
Klíčová slova v dalším jazyce: financial market;capital market;tool;system organisers of regulated markets;securities dealer;investment intermediateries;Czech national bank
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vymezením kapitálového trhu. Detailně specifikuje subjekty působící na kapitálovém trhu a tyto subjekty rozděluje podle různých kritérií. V závěru práce je shrnutí platné právní úpravy vztahující se k této problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals with the financial-legal aspects of capital market activities, particulary from the point of view of legal entities. Capital markets are considered part of the financial market and as such are an integral component of the economy of every developed state. The term ''capital market instrument'' represents the sum of a series of subsets such as securities, derivatives or investment instruments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lukas Drahovzal - final version FOR STAG.pdfPlný text práce579,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Darhovzal.pdfPosudek vedoucího práce41,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p.Drahovzal.pdfPosudek oponenta práce37,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Drahovzal.pdfPrůběh obhajoby práce55,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9161

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.