Title: Finančně právní aspekty podnikání na kapitálovém trhu z hlediska subjektů
Other Titles: Financial law in capital markets enterpreneurship from the perspective of legal entities
Authors: Drahovzal, Lukáš
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Školout, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9161
Keywords: finanční trh;kapitálový trh;nástroj;organizátor regulovaného trhu;obchodník s cennými papíry;investiční zprostředkovatel;Česká národní banka
Keywords in different language: financial market;capital market;tool;system organisers of regulated markets;securities dealer;investment intermediateries;Czech national bank
Abstract: Diplomová práce se zabývá vymezením kapitálového trhu. Detailně specifikuje subjekty působící na kapitálovém trhu a tyto subjekty rozděluje podle různých kritérií. V závěru práce je shrnutí platné právní úpravy vztahující se k této problematice.
Abstract in different language: This dissertation deals with the financial-legal aspects of capital market activities, particulary from the point of view of legal entities. Capital markets are considered part of the financial market and as such are an integral component of the economy of every developed state. The term ''capital market instrument'' represents the sum of a series of subsets such as securities, derivatives or investment instruments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas Drahovzal - final version FOR STAG.pdfPlný text práce579,79 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Darhovzal.pdfPosudek vedoucího práce41,14 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Drahovzal.pdfPosudek oponenta práce37,67 kBAdobe PDFView/Open
protokol Drahovzal.pdfPrůběh obhajoby práce55,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.