Title: Daňově právní aspekty offshore společností
Other Titles: Tax legal aspects of offshore companies
Authors: Flašková, Renata
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Šíma, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9162
Keywords: Belize;daň;daňový ráj;Delaware;dvojí zdanění;Kypr;offshore společnost;právní řád;Seychely;zdaňování offshore společností
Keywords in different language: Belize;Cyprus;Delaware;double taxation;legal system;offshore company;Seychelles;tax;tax heaven;taxation of offshore companies
Abstract: Předmětem této práce na téma ?Daňově právní aspekty offshore společností? bylo seznámit se základními pojmy, uvést příklady offshore společností a charakterizovat je. Provedla jsem komparaci transparentního právního řádu na Kypru s protikladem právního řádu Belize. U zdaňování offshore společností jsem se zaměřila na země, kde neexistuje daň z příjmů a na země, kde zahraniční příjem není podroben dani. Se zdaňováním offshore společností souvisí problematika dvojího zdanění, uvedla jsem metody jeho vyloučení, příklady typových smluv a výhrady, které Česká republika uplatňuje. Offshore společnosti souvisí s pojmem daňový ráj, který jsem vysvětlila a uvedla příklady. V části de lege ferenda jsem se zamyslela nad současným stavem a budoucností daňových rájů.
Abstract in different language: The goal of the thesis ?Tax legal aspects of offshore companies? was to introduce basic terms, and provide examples of offshore companies and the characteristic of some of them. I did a comparison of a transparent legal system in Cyprus with the antithesis of the rule of law in Belize. In case of taxation of offshore companies I focused on countries where there is no income tax, and the countries where the foreign income is not subject to the tax. The taxation of offshore companies is related to the issue of double taxation. I introduced the method of exclusion, examples of typical contracts and the reservations made by the Czech Republic. Offshore companies are linked to the concept of a tax heaven, which I explained and gave examples of. In the part of the de lege ferenda I reflected on the current state and the future of tax heavens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce948,43 kBAdobe PDFView/Open
ved.p.Flaskova.pdfPosudek vedoucího práce42,56 kBAdobe PDFView/Open
op. Flaskova.pdfPosudek oponenta práce51,07 kBAdobe PDFView/Open
protokol Flaskova.pdfPrůběh obhajoby práce46,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.