Title: Právní problematika daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitosti
Other Titles: Legal issues of inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax
Authors: Koubek, Martin
Advisor: Šíma, Jaroslav
Referee: Vlček, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9166
Keywords: daň dědická;daň darovací;daň z převodu nemovitosti;efektivnost daní
Keywords in different language: inheritance tax;gift tax;real estate transfer tax;tax efficiency
Abstract: Cílem práce je především seznámit čtenáře s problematikou daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitosti z širšího pohledu, s jejich zasazením do systému daní České republiky a zároveň prezentovat jejich efektivnost v kontextu s oprávněností existence těchto daní a předložit případné řešení, které by vedlo ke zlepšení problematiky transferových daní.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is primarily to acquaint the reader with the issue of inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax from a broader perspective, with its setting in the tax system of the Czech Republic as well as presenting their effectiveness in the context of the legitimacy of the existence of these taxes and to present possible solutions that would to improve the problem of transfer taxes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Koubek - Pravni problematika dane dedicke, darovaci a dane z prevodu nemovitosti.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Koubek.pdfPosudek vedoucího práce57,57 kBAdobe PDFView/Open
op. p. Koubek.pdfPosudek oponenta práce49,62 kBAdobe PDFView/Open
protokol Koubek.pdfPrůběh obhajoby práce48,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.