Title: Právní úprava oběhu mincí a bankovek
Other Titles: Legislation of circulation of the coins and banknotes
Authors: Kozáková, Michaela
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9167
Keywords: mince;bankovky;peníze;měna;euro;padělání peněz;bankovnictví;Česká národní banka;ochranné prvky bankovek;koruna;platební styk
Keywords in different language: coins;banknotes;money;currency;euro;forgery of money;banking;Czech national bank;security features of banknotes;crown;system of payments
Abstract: Cílem diplomové práce je podat čtivý výklad o právní úpravě a konstrukci českých platidel ? českých bankovek a mincí, podat historické aspekty českého oběživa a poukázat taktéž na trestněprávní aspekty na úseku bankovek a mincí. V práci bude využito především metody deskripce a analýzy jednotlivých ustanovení v právních předpisech. Budu vycházet především z pramenů platného českého práva a dále z publikací, které se zabývají měnovým právem, případně trestnými činy s touto oblastí souvisejícími.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to provide a readable interpretation of the legislation and construction Czech banknotes and coins - Czech banknotes and coins, an historical aspects of the Czech currency and also refer to the criminal aspects of the field notes and coins. The work will be mainly used method description and analysis of the provisions in the legislation. I will be mainly based on the current Czech law sources and publications that deal with monetary law, or crimes related to this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
ved,p. Kozakova.pdfPosudek vedoucího práce56,21 kBAdobe PDFView/Open
op.pos. Kozakova.pdfPosudek oponenta práce70,41 kBAdobe PDFView/Open
prot. Kozakova.pdfPrůběh obhajoby práce48,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.