Title: Porovnání právní úpravy prvotní veřejné nabídky v EU, se zaměřením na Českou republiku a ve Spojených státech amerických
Other Titles: The comparation of the legal framework of the Initial Public Offering in the EU, focused on the Czech Republic, and in the United States of America
Authors: Krumlová, Zuzana
Advisor: Školout, Václav
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9169
Keywords: IPO;prvotní veřejná nabídka akcií;akcie;úpis;emise;prospekt;Evropská unie;USA;Americká komise pro cenné papíry;MiFID;Česká národní banka;Burza cenných papírů Praha;Newyorská burza cenných papírů
Keywords in different language: IPO;Initiall Public Offering;shares;issues;subscription;prospectus;European union;USA;U.S. securities and exchange commission;MiFID;Czech national bank;Prague stock exchange;Newyork stock exchange
Abstract: Tato práce se zaměřuje na obecný popis prvotní veřejné nabídky, její základní fáze. V další části je proveden rozbor základních právních aktů EU vztahujících se k prvotní veřejné nabídce akcií. Následně se práce zaměřuje na konkrétní postup při prvotní veřejné nabídce v České republice. V závěru práce je pak uveden právní rámec prvotní veřejné nabídky v USA a konkrétní postup při prvotním úpisu akcií.
Abstract in different language: This paper is focused on the general description of Initial Public Offering, the basic stages of it. In the other part of the paper the legal framework of the EU concerned on the IPO is analyzed. Then the paper is focused on the particular process of the Initial Public Offering in the Czech Republic. At the end of this work the legal framework of the IPO in the USA is described and also the particular IPO process in the USA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka_IPO_EU_USA_kor.pdfPlný text práce949,75 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1234_000.pdfPosudek vedoucího práce53,81 kBAdobe PDFView/Open
krumlova op.p.pdfPosudek oponenta práce64,77 kBAdobe PDFView/Open
prot. Krumlova.pdfPrůběh obhajoby práce58,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.