Název: Porovnání právní úpravy prvotní veřejné nabídky v EU, se zaměřením na Českou republiku a ve Spojených státech amerických
Další názvy: The comparation of the legal framework of the Initial Public Offering in the EU, focused on the Czech Republic, and in the United States of America
Autoři: Krumlová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Školout, Václav
Oponent: Bárková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9169
Klíčová slova: IPO;prvotní veřejná nabídka akcií;akcie;úpis;emise;prospekt;Evropská unie;USA;Americká komise pro cenné papíry;MiFID;Česká národní banka;Burza cenných papírů Praha;Newyorská burza cenných papírů
Klíčová slova v dalším jazyce: IPO;Initiall Public Offering;shares;issues;subscription;prospectus;European union;USA;U.S. securities and exchange commission;MiFID;Czech national bank;Prague stock exchange;Newyork stock exchange
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na obecný popis prvotní veřejné nabídky, její základní fáze. V další části je proveden rozbor základních právních aktů EU vztahujících se k prvotní veřejné nabídce akcií. Následně se práce zaměřuje na konkrétní postup při prvotní veřejné nabídce v České republice. V závěru práce je pak uveden právní rámec prvotní veřejné nabídky v USA a konkrétní postup při prvotním úpisu akcií.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is focused on the general description of Initial Public Offering, the basic stages of it. In the other part of the paper the legal framework of the EU concerned on the IPO is analyzed. Then the paper is focused on the particular process of the Initial Public Offering in the Czech Republic. At the end of this work the legal framework of the IPO in the USA is described and also the particular IPO process in the USA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka_IPO_EU_USA_kor.pdfPlný text práce949,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1234_000.pdfPosudek vedoucího práce53,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krumlova op.p.pdfPosudek oponenta práce64,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prot. Krumlova.pdfPrůběh obhajoby práce58,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9169

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.