Název: Strukturální fondy EU jako zdroj financování projektů v rámci regionů ČR se zaměřením na ROP NUTS II SV
Další názvy: EU Structural Funds as a source of funding projects in the framework of the regions of the CZ focusing on the ROP NUTS II NE
Autoři: Krutáková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Seknička, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9170
Klíčová slova: politika soudržnosti;regionální politika;strukturální fondy;Fond soudržnosti;regiony soudržnosti;operační program;Národní rozvojový plán;Národní strategický referenční rámec;ROP NUTS II Severovýchod
Klíčová slova v dalším jazyce: cohesion policy;regional policy;structural funds;Cohesion fund;cohesion regions;operational programm;National development plan;National strategic reference framework;ROP NUTS II Northeast
Abstrakt: Tato diplomová práce komplexně pojednává o problematice evropské hospodářské, sociální a územní politice soudržnosti EU na pozadí jejího historického vývoje až do současného programového období let 2007-2013.Dále přibližuje právě probíhající programové období na území ČR z hlediska programového a institucionálního zajištění se zaměřením na regionální operační programy a bližší charakteristiku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poslední část této práce je zaměřena na zhodnocení stavu čerpání finančních prostředků, které jsou ČR přiděleny z fondů EU na jednotlivé operační programy a zejména stavu čerpání finančních prostředků v rámci regionálních operačních programů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis primarily focuses on the regional and structural policy which represents significant part of the EU policies and secondary focuses on the role of this european policy in the Czech Republic. It describes the most important strategical programme documets for the 2007-2013 programming period, including operational programmes and especially the Regional Operational Programme NUTS II North-East.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krutakova.pdfPlný text práce899,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved, p. Krutakova.pdfPosudek vedoucího práce54,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.pKrutakova.pdfPosudek oponenta práce63,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Krutakova.pdfPrůběh obhajoby práce50,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9170

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.