Title: Strukturální fondy EU jako zdroj financování projektů v rámci regionů ČR se zaměřením na ROP NUTS II SV
Other Titles: EU Structural Funds as a source of funding projects in the framework of the regions of the CZ focusing on the ROP NUTS II NE
Authors: Krutáková, Lucie
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9170
Keywords: politika soudržnosti;regionální politika;strukturální fondy;Fond soudržnosti;regiony soudržnosti;operační program;Národní rozvojový plán;Národní strategický referenční rámec;ROP NUTS II Severovýchod
Keywords in different language: cohesion policy;regional policy;structural funds;Cohesion fund;cohesion regions;operational programm;National development plan;National strategic reference framework;ROP NUTS II Northeast
Abstract: Tato diplomová práce komplexně pojednává o problematice evropské hospodářské, sociální a územní politice soudržnosti EU na pozadí jejího historického vývoje až do současného programového období let 2007-2013.Dále přibližuje právě probíhající programové období na území ČR z hlediska programového a institucionálního zajištění se zaměřením na regionální operační programy a bližší charakteristiku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poslední část této práce je zaměřena na zhodnocení stavu čerpání finančních prostředků, které jsou ČR přiděleny z fondů EU na jednotlivé operační programy a zejména stavu čerpání finančních prostředků v rámci regionálních operačních programů.
Abstract in different language: This thesis primarily focuses on the regional and structural policy which represents significant part of the EU policies and secondary focuses on the role of this european policy in the Czech Republic. It describes the most important strategical programme documets for the 2007-2013 programming period, including operational programmes and especially the Regional Operational Programme NUTS II North-East.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krutakova.pdfPlný text práce899,54 kBAdobe PDFView/Open
ved, p. Krutakova.pdfPosudek vedoucího práce54,06 kBAdobe PDFView/Open
op.pKrutakova.pdfPosudek oponenta práce63,01 kBAdobe PDFView/Open
protokol Krutakova.pdfPrůběh obhajoby práce50,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.