Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJánošíková, Petra
dc.contributor.authorSvitáková, Klára
dc.contributor.refereeAnderlová, Silvie
dc.date.accepted2013-04-26
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:54Z
dc.date.available2012-08-22cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:54Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier51844
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9175
dc.description.abstractPráce je zaměřena na financování zdravotnictví z pohledu pacienta. V první části jsou obecné pojmy vystihující danou problematiku, druhá část představuje historický exkurz systémy financování. V další jsou uvedeny zdroje financování - státní rozpočet, rozpočty vyšších a nižších územních samosprávných celků, veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění a regulační poplatky (nejen v České republice, ale také v sousedních státech). S tím také souvisí práva a povinnosti pacienta, které jsou součástí práce. Na závěr je využito dotazníkového šetření pro zjištění finančního ohodnocení zdravotnického personálu.cs
dc.format84 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectzdravotnictvícs
dc.subjectBismarckův modelcs
dc.subjectBeveridgův modelcs
dc.subjectSemošekův modelcs
dc.subjectveřejné zdravotní pojištěnícs
dc.subjectregulační poplatkycs
dc.titleFinancování zdravotnictví z pohledu pacientacs
dc.title.alternativeThe financing health care from the viewpoint of the patienten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedFinancing of the health service is, from the patient´s point of view, a complex system regarding fundraising. The patient finances the health service, and thus health care, through taxes returned to the state budget. The next is the healthcare insurance and the regulatory fees. The system of the public health insurance went through historical development. The systems differ according to citizens contributing to the health care funding. The first, so called Bismarck model. Next model is the state health care consisting of two branches, Beveridge´s and Semašek´s models. There could be no health care funding without legislative. Fundamental legal document is surely the Constitution of the Czech Republic and Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The entire matter would not be applicable without particular terminology. The basic term is the definition of health care and health policy of the state. Other terms include health, or illness and mainly the definition of term patient.en
dc.subject.translatedpatienten
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translatedBismarck´s modelen
dc.subject.translatedBeveridge´s modelen
dc.subject.translatedSemašek´s modelen
dc.subject.translatedpublic health insuranceen
dc.subject.translatedregulatory feesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financovani zdravotnictvi z pohledu pacienta.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
ved.pr. Svitakova.pdfPosudek vedoucího práce44,98 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Svitakova.pdfPosudek oponenta práce57,79 kBAdobe PDFView/Open
protokol Svitakova.pdfPrůběh obhajoby práce39,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.