Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJánošíková, Petra
dc.contributor.authorTomanová, Alena
dc.contributor.refereeSeknička, Pavel
dc.date.accepted2013-04-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:57Z-
dc.date.available2012-03-02cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:57Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier51845
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9176
dc.description.abstractTéma mé diplomové práce je finančně-právní aspekty financování penzijních fondů. V práci jsem se soustředila na penzijní fondy, penzijní společnosti a transformované fondy. V první kapitole jsem se věnovala převážně charakteristice, historii, vývoji penzijních fondů, transformovaných fondů a penzijních společností. Dále jsem psala o penzijní reformě a penzijním připojištění. V druhé kapitole jsem se věnovala financování penzijních fondů, transformovaných fondů a penzijních společností, daňovým úsporám a hospodaření. Ve třetí kapitole jsem popisovala regulaci a dohled a věnovala jsem se jednotlivým správním deliktům v souvisloti s touto problematikou. V poslední kapitole jsem rozebírala důvody důchodové reformy, dále jsem se věnovala penzijním společnostem, schvalovacímu procesu legislativy a také II. pilíři a III. pilíři.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpenzijní fondycs
dc.subjectpenzijní společnostics
dc.subjecttransformované fondycs
dc.subjectprávní aspektycs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectdohledcs
dc.subjectpenzijní reformacs
dc.titleFinančně-právní aspekty financování penzijních fondůcs
dc.title.alternativeFinancial and Legal Aspects of the Pension Funds financingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my Thesis is ?Financial and legal aspects of the Pension Funds financing?. In my Thesis I focused on Pension Funds, Pension Companies and Transformed Funds. In the first chapter, I primarily characterized the above stated definitions, their history and their progress in development. I also focused on the very actual topic in Czech Republic ? Pension reform and Pension insurance. In the second chapter of my Thesis I wrote about financing the Pension and Transformed Funds, about possible tax savings and the economy involved itself. In the last chapter I described the whole regulation and the control surveillance over the Pension structure. I also made clear what the main reasons are for Pension Reform and its legislative approval process, both in the 1st and the 2nd pillar of Pension funds.en
dc.subject.translatedpension fundsen
dc.subject.translatedpension companiesen
dc.subject.translatedtransformed fundsen
dc.subject.translatedlegal aspectsen
dc.subject.translatedfinancingen
dc.subject.translatedcontrolen
dc.subject.translatedpension reformen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Tomanova.pdfPosudek vedoucího práce44,4 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Tomanova.pdfPosudek oponenta práce55,61 kBAdobe PDFView/Open
prot. Tomanova.pdfPrůběh obhajoby práce48,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.