Title: Právní aspekty krize eurozóny
Other Titles: Legal aspects of the eurozone crisis
Authors: Urban, Jakub
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9177
Keywords: krize;právo;ekonomika;eurozóna;jednotná měna euro;nejednotnost;veřejný dluh;záchranná opatření
Keywords in different language: crisis;law;economics;eurozone;the single currency the euro;disunity;public debt;rescue measures
Abstract: Diplomová práce pojednává o současné finanční krizi v eurozóně. Nabízí pohled do historie na vývoj společného hospodářského a měnového systému Evropské unie. Věnuje se příčinám, které složitou hospodářskou situaci způsobily. Zároveň se snaží přinést několik druhů názorů na možná řešení a rozebírá dosud přijaté právní akty, které měly zhoršující se situaci zabránit. Závěrem je zmíněn postoj České republiky vůči jednotné evropské měně a názor na možný budoucí vývoj v eurozóně.
Abstract in different language: The content of this thesis is financial crisis in the eurozone. The document talks about an insight into the history of development of a common economic and monetary system of the European Union. The thesis is dedicated to causes of the difficult economic situation. It also seeks to bring several kinds of views on possible solutions. One part brings the discussion over the yet adopted legal acts. Finally is approached position of the Czech republic to the single european currency and takes opinion on possible future developments in the euro area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Jakub Urban.pdfPlný text práce976,5 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Urban.pdfPosudek vedoucího práce62,08 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Urban.pdfPosudek oponenta práce82,46 kBAdobe PDFView/Open
prot. Urban.pdfPrůběh obhajoby práce49,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.