Název: Právní aspekty krize eurozóny
Další názvy: Legal aspects of the eurozone crisis
Autoři: Urban, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Bárková, Dana
Oponent: Seknička, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9177
Klíčová slova: krize;právo;ekonomika;eurozóna;jednotná měna euro;nejednotnost;veřejný dluh;záchranná opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: crisis;law;economics;eurozone;the single currency the euro;disunity;public debt;rescue measures
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o současné finanční krizi v eurozóně. Nabízí pohled do historie na vývoj společného hospodářského a měnového systému Evropské unie. Věnuje se příčinám, které složitou hospodářskou situaci způsobily. Zároveň se snaží přinést několik druhů názorů na možná řešení a rozebírá dosud přijaté právní akty, které měly zhoršující se situaci zabránit. Závěrem je zmíněn postoj České republiky vůči jednotné evropské měně a názor na možný budoucí vývoj v eurozóně.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this thesis is financial crisis in the eurozone. The document talks about an insight into the history of development of a common economic and monetary system of the European Union. The thesis is dedicated to causes of the difficult economic situation. It also seeks to bring several kinds of views on possible solutions. One part brings the discussion over the yet adopted legal acts. Finally is approached position of the Czech republic to the single european currency and takes opinion on possible future developments in the euro area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - Jakub Urban.pdfPlný text práce976,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Urban.pdfPosudek vedoucího práce62,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p.Urban.pdfPosudek oponenta práce82,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prot. Urban.pdfPrůběh obhajoby práce49,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9177

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.