Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnderlová, Silvie
dc.contributor.authorVondráčková, Aneta
dc.contributor.refereeNocar, Josef
dc.date.accepted2013-04-26
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:58Z-
dc.date.available2012-01-18cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:58Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-02
dc.identifier51847
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9178
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou dvojího zdanění. Práce objasňuje jednotlivé instituty a principy mezinárodního daňového práva. Pojednává o vnitrostátní úpravě zdanění, o zdanění na mezinárodním poli, daňových únicích jako reakcí na příliš vysoké zdanění. Dále se zabývá mezinárodními daňovými smlouvami, jsou rozebrány jednotlivé smluvní modely. V rámci práce je rozebrána Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.cs
dc.format79 s. (122 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmezinárodní dvojí zdaněnícs
dc.subjectsmlouvy o zamezení dvojího zdaněnícs
dc.subjectdaňové rezidentstvícs
dc.titleProblematika zamezení dvojímu zdaněnícs
dc.title.alternativeThe issue of avoidance the double taxationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this diploma thesis is the issue of avoidance the double taxation. This thesis clarifies the various institutes and principles of international tax law. It deals with the national concept of taxation, with international taxation, tax evasions as a reaction to immoderate taxation. Then it deals with international tax treaties, analyzes individual contract models. This thesis includes chapter about the double taxation treaty between the Czech Republic and Slovakia.en
dc.subject.translatedinternational double taxationen
dc.subject.translatedagreements for the avoidance of the double taxationen
dc.subject.translatedtax residencyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika zamezeni dvojimu zdaneni.pdfPlný text práce533,83 kBAdobe PDFView/Open
ved. pr. Vondrackova.pdfPosudek vedoucího práce47,55 kBAdobe PDFView/Open
op.pos.Vondrackova.pdfPosudek oponenta práce42,98 kBAdobe PDFView/Open
protokol Vondrackova.pdfPrůběh obhajoby práce48,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.