Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJánošíková, Petra
dc.contributor.authorTomášková, Jana
dc.contributor.refereeAnderlová, Silvie
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:49:05Z-
dc.date.available2013-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:49:05Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-20
dc.identifier55703
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9181
dc.description.abstractPráce je zaměřena na praktické problémy při likvidaci pojistných událostí, zohledňuje finančněprávní aspekty z pohledu pojistitelů, pojištěných i nezávislých likvidátorů. Práce ilustruje, jakým způsobem jsou upravena práva a povinnosti pojištěných i pojistitelů. Práce se zaměřuje hlavně na praktické problémy z hlediska vlastního výzkumu.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=55703-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpojištěnícs
dc.subjectpojišťovnictvícs
dc.subjectpojistná událostcs
dc.subjectlikvidace pojistných událostícs
dc.titleFinančněprávní aspekty likvidace pojistných událostícs
dc.title.alternativeAspects of claim investigation in financial lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on practical problems in settlement of claims, taking into account legal financial aspects from the perspective of insurers, insured and independent adjusters. The work illustrates how the regulated rights and obligations of the insured and insurers. The work focuses primarily on the practical problems of their own research.en
dc.subject.translatedinsuranceen
dc.subject.translatedclaims in insuranceen
dc.subject.translatedinsurance eventsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- finalni verze.pdfPlný text práce725,67 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1231_000.pdfPosudek vedoucího práce52,24 kBAdobe PDFView/Open
tomaskova op.p..pdfPosudek oponenta práce38,38 kBAdobe PDFView/Open
prot. Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce54,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.