Title: Analýza zvýšené nehodovosti na železničních přejezdech v ČR
Other Titles: Analysis of increased accidents at railway crossings in the ČR
Authors: Odvárka, Petr
Advisor: Poucha, Jiří
Majdlová, Klára
Referee: Paločko, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9182
Keywords: železnice;železniční přejezd;přejezdové zabezpečovací zařízení;výstražník;výstražný kříž;legislativa;pravidla silničního provozu
Keywords in different language: railway;level crossing;level crossing systems;level crossing lights;grade crossing signal;railway crossing traffic sign;legislation;the Highway Code
Abstract: Práce se zabývá problematikou železničních přejezdů. V první části popisuje přejezdové zabezpečovací zařízení a jeho vývoj v České republice. Následuje popis přejezdového zařízení v Německu. Dále je v práci shrnuta legislativa v obou zemích. Zda se bezpečnost na přejezdech lepší, a ve kterých okolních zemích ČR jsou přejezdy bezpečnější, je zobrazeno ve statistice. Praktickým pozorováním bylo zkoumáno chování lidí na přejezdu při výstraze. V závěru práce jsou zmíněny návrhy na zmírnění nehodovosti na přejezdech.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of level crossing. In the first section the level crossing system and its development in the Czech Republic are described. This is followed by a description of the level crossing system in Germany. There is also a summary of the legislation in both countries. Whether the safety at level crossings is getting better, and in which neighbouring countries of the Czech Republic are level crossings safer is shown in the statistics. The behaviour of people on level crossing while the warning signal is on was examined through the practical observation. To conclude this thesis, certain proposals to reduce the number of accidents at level crossings are suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Odvarka.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
053465_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,67 kBAdobe PDFView/Open
053465_oponent.pdfPosudek oponenta práce398,17 kBAdobe PDFView/Open
053465_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.