Title: Chování nevodivých forem polyanilinu v silných elektrických polích
Other Titles: Behavior of non-conductive forms of polyaniline in high electric fields
Authors: Šrámek, Petr
Advisor: Vik, Robert
Vik, Robert
Referee: Polanský, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9183
Keywords: Polyanilin;konjugované polymery;Poole-Frenkelův efekt;Schottkyho jev;vodivost SCLC
Keywords in different language: Polyaniline;conjugated polymers;Poole-Frenkel effect;Schottky effect;SCLC conductivity
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na polyanilin, zejména na jeho nevodivé formy a jejich chování v silných elektrických polích. Úvodní kapitola se zaměřuje na obecný popis polymerů. V další kapitole jsou pak vysvětleny vodivostní mechanismy, jak ve vodivých polymerech, tak v nevodivých formách. V poslední kapitole je prakticky ověřeno chování nevodivých forem v silných elektrických polích.
Abstract in different language: The master thesis focused on polyaniline, particularly in its non-conductive forms and their behavior in high electric fields. The introductory chapter focuses on a general description of polymers. The next chapter explains the conduction mechanisms, both in conducting polymers thus in the non-conductive forms. The final chapter is practically verified the behavior of non-conductive forms in high electric fields.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sramek_Petr.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
053466_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,96 kBAdobe PDFView/Open
053466_oponent.pdfPosudek oponenta práce530,21 kBAdobe PDFView/Open
053466_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.