Název: Chování nevodivých forem polyanilinu v silných elektrických polích
Další názvy: Behavior of non-conductive forms of polyaniline in high electric fields
Autoři: Šrámek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Vik, Robert
Vik, Robert
Oponent: Polanský, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9183
Klíčová slova: Polyanilin;konjugované polymery;Poole-Frenkelův efekt;Schottkyho jev;vodivost SCLC
Klíčová slova v dalším jazyce: Polyaniline;conjugated polymers;Poole-Frenkel effect;Schottky effect;SCLC conductivity
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na polyanilin, zejména na jeho nevodivé formy a jejich chování v silných elektrických polích. Úvodní kapitola se zaměřuje na obecný popis polymerů. V další kapitole jsou pak vysvětleny vodivostní mechanismy, jak ve vodivých polymerech, tak v nevodivých formách. V poslední kapitole je prakticky ověřeno chování nevodivých forem v silných elektrických polích.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis focused on polyaniline, particularly in its non-conductive forms and their behavior in high electric fields. The introductory chapter focuses on a general description of polymers. The next chapter explains the conduction mechanisms, both in conducting polymers thus in the non-conductive forms. The final chapter is practically verified the behavior of non-conductive forms in high electric fields.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sramek_Petr.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053466_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053466_oponent.pdfPosudek oponenta práce530,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053466_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.