Název: Řídicí platforma pro autonomní systém
Další názvy: Control platform for autonomous system
Autoři: Zahradník, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Křibský, Petr
Štěpánek, Vít
Oponent: Ludín, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9191
Klíčová slova: STM32;STMicroelectronics;IAR Embedded workbench;Altium Designer;inerciální navigace;řídící systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: STM32;STMicroelectronics;IAR Embedded workbench;Altium Designer;inercial navigation;control systems
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestrojením univerzální řídící platformy, která by se dala využít autonomními systémy. Řídicí systém je založen na platformě produktů firmy STMicroelectronics. Jako řídicí jednotka je využit procesor řady STM32 zmíněné společnosti. Pro návrh firmwaru byly využity vývojové prostředky vhodné pro uvedený mikrokontrolér. Práce obsahuje stručný rozbor principů měření některých veličin a konstrukce senzorů. Řídicí systém je vybaven bezdrátovým komunikačním rozhraním WIFI.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with design and development of control platform for autonomous system. Control system is based on product developed by STMicroelectronics. As a central control unit, I used STM32 microcontroller family early mentioned company. For the design of the firmware I used the tools appropriate for the specified microcontroller. Thesis also contains some quick overview of principles about measuring physical quantities and simply describes construction of used sensors. For communication between control system and other devices I choose wireless interface based on WIFI standard.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAE) / Theses (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zahradnik_Tomas_DP.pdfPlný text práce16,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053474_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Zahradnik.pdfPosudek oponenta práce292,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053474_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9191

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.