Title: Řídicí platforma pro autonomní systém
Other Titles: Control platform for autonomous system
Authors: Zahradník, Tomáš
Advisor: Křibský, Petr
Štěpánek, Vít
Referee: Ludín, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9191
Keywords: STM32;STMicroelectronics;IAR Embedded workbench;Altium Designer;inerciální navigace;řídící systémy
Keywords in different language: STM32;STMicroelectronics;IAR Embedded workbench;Altium Designer;inercial navigation;control systems
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestrojením univerzální řídící platformy, která by se dala využít autonomními systémy. Řídicí systém je založen na platformě produktů firmy STMicroelectronics. Jako řídicí jednotka je využit procesor řady STM32 zmíněné společnosti. Pro návrh firmwaru byly využity vývojové prostředky vhodné pro uvedený mikrokontrolér. Práce obsahuje stručný rozbor principů měření některých veličin a konstrukce senzorů. Řídicí systém je vybaven bezdrátovým komunikačním rozhraním WIFI.
Abstract in different language: This master thesis deals with design and development of control platform for autonomous system. Control system is based on product developed by STMicroelectronics. As a central control unit, I used STM32 microcontroller family early mentioned company. For the design of the firmware I used the tools appropriate for the specified microcontroller. Thesis also contains some quick overview of principles about measuring physical quantities and simply describes construction of used sensors. For communication between control system and other devices I choose wireless interface based on WIFI standard.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zahradnik_Tomas_DP.pdfPlný text práce16,62 MBAdobe PDFView/Open
053474_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,84 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Zahradnik.pdfPosudek oponenta práce292,65 kBAdobe PDFView/Open
053474_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.